Rijnstad Gezin en Opvoeiding

Buurt & meedoen

Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij Rijnstad hebben we ons in 2021 doorlopend ingezet om wijken leefbaarder te maken en inwoners sterker in hun schoenen laten staan. We hebben inwoners aangemoedigd om aan aan de slag te gaan als vrijwilliger en te investeren in hun talent en ontwikkeling en we zijn overlast in de wijk tegen gegaan. 

In 2021

Vrijwilligerscentrale Arnhem

Overlast en Zorg Overleg

Welzijn op Recept (WOR)

Rijnstad in Lingewaard

Geletterdheid

 

Uitgelicht

Taalhuis en taalambassadeurs

Als coördinator Taalhuis, werk ik al drie jaar samen met diverse mensen van Rijnstad. In de aanpak laaggeletterdheid is Rijnstad met een aantal projecten en personen zeer nauw betrokken. Van participatiewerk of bewoners-ondersteuning in Presikhaaf en de opzet van de cursus Voor ’t zelfde geld in relatie tot financiën tot de NT-1 Taalmaatjes van TaalCentraal en samenwerking in de opbouw van het fysieke Taalhuis. Het is prettig samenwerken, zowel wat betreft het onderling sparren en verkennen als de adviesgesprekken om laaggeletterdheid een plek in het werk van Rijnstad te geven.

Een van de taalambassadeurs, of ervaringsdeskundigen, is geworven via Rijnstad. In gesprek over mogelijk les, werd gelijk het potentieel van deze vrouw, met Nederlands als moedertaal, gezien. En twee van de ambassadeurs zijn gekoppeld aan een Taalmaatje van TaalCentraal, wat hen in het dagelijks leven helpt, maar ook in hun rol als taalambassadeur.

Gonneke Bennes – Stedelijk coördinator Taalhuis Arnhem