Overlast en Zorg Overleg (OZO) 2021

Voor OZO was 2021 net als voor iedereen een bijzonder jaar. Mede door alle coronaperikelen vielen de volgende dingen op.

Casuïstiek
Afgelopen jaar kwamen veel aanmeldingen binnen over verward gedrag (voor onder andere psychiatrie, verslavingszorg en geriatrie) en overlast. Veel aanmeldingen hadden te maken met multiproblematiek, waar veiligheid ook vaak een aspect is. Daarnaast zijn er meerdere vervuilde woningen aangemeld. Er is dus een toename van meldingen en de problematiek per casus is zwaarder.

Positionering en samenwerking
In 2021 zijn de netwerkoverleggen doorgegaan en werkten we naar vermogen. Zowel fysiek als online is de nieuwe standaard. Dit wordt gewaardeerd en is passend voor het netwerk per gebied om werkzaam te blijven in coronatijd.

Er is een korte lijn met TLO en een vast aanspreekpunt per TLO. Doordat het netwerk/de keten meer sluitend wordt, krijgt OZO steeds meer aanmeldingen van verschillende partners. Signalen uit de wijk bespreken we intern en extern (OZO-overleggen met partners). Afhankelijk van het signaal, kijken we welke partners we moeten betrekken om het signaal samen aan te pakken. Daarnaast kijken we in goede samenwerking met het wijkteam naar de verdeling van taken en voorziening in de wijk. Het wijkteam consulteert ook regelmatig en zet aanmeldingen door. Hierdoor werken we toe naar de voorkant van de zorg en kunnen we steeds meer op tijd interveniëren.

Maatwerk
OZO werkt veel intern samen met collega’s uit het gebiedsteam. Bijvoorbeeld met jeugdwerk en bewonersondersteuning. Samen pakken we vraagstukken op in de gebieden en zetten we de juiste rol in om bij te dragen aan de leefbaarheid en het welzijn in de wijk. Dit stemmen we af met TLO en andere partners in de gebieden; het is echt maatwerk. Het team van OZO werkt gebiedsgericht, met een stedelijke scope. Hierdoor is de inzet uitwisselbaar per gebied en zo werken we ook in de praktijk. Dit gebeurt in samenspraak met TLO en partners in de wijk.