wethouder
op straat
depressie

Bestuurder Joke Wisseborn: “Start van een nieuwe tijd”

Dag beste lezer,

Het jaar 2021 zou ik voor Rijnstad willen beschrijven als een jaar van beweging en verbinding. Al leek de tijd soms stil te staan door de lockdowns vanwege corona, Rijnstad bleef in beweging om in verbinding te blijven met de inwoners van Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe. Als  nieuwe bestuurder van Rijnstad moet ik zelf  de verbinding met de organisatie en met stakeholders leggen via de digitale weg. Dat is een uitdaging op zich maar het lukte op deze manier de organisatie (via chatten met de bestuurder) en het Arnhemse (via veel digitale kennismakingen) te leren kennen.

Trots en creativiteit

Met trots kunnen we terugkijken op de creativiteit van de mensen van Rijnstad. Dankzij de vrijwilligers, stagiairs en sociaal werkers hoefde ook in 2021 niemand buiten de boot te vallen. De noodzakelijke ondersteuning heeft in deze moeilijke periode van corona niet stil gestaan. De ene keer heel praktisch in de wijken door acties met soep, andere momenten door jongerenactiviteiten op straat maar altijd met oog voor wat nodig is.

Omgaan met Covid

In de loop van 2021 blijkt dat, ondanks vaccinaties, het Covid-virus nog onder ons is. Het heeft van iedereen veel gevraagd, zowel in het werk als in het persoonlijke leven. Binnen de opdracht die Rijnstad heeft is gebleken dat medewerkers van Rijnstad flexibel zijn waar het gaat om activiteiten op- en afschalen. En dat ook nog binnen alle maatregelen die er nodig waren. Ik ben trots op alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en betrokken inwoners die onvermoeibaar hiermee door zijn gegaan. Als Rijnstad staan we in verbinding met elkaar, de inwoner en met onze netwerkpartners. In dit jaarverslag geven we een inkijkje in het bewogen jaar 2021.

Samenwerken

In het begin van het jaar hebben we de buitenexpositie van Open Mind naar Arnhem gehaald om aandacht te vragen voor depressiviteit onder jongeren. Een eenzame expositie tijdens volledige lockdown was op zich al indrukwekkend. In dit jaar hebben we vijf locaties geopend voor onze Goed Geregeld Arnhem dienstverlening en ook hier werd een feestelijke publieksactie aan gekoppeld.

Stilzitten past Rijnstad niet, dus ook in 2021 is er volop beweging geweest rondom het belang van burgerparticipatie/bewonersondersteuning anno deze tijd en onze samenwerking met partners om Arnhemmers in kwetsbare posities te versterken en waar nodig te ondersteunen.

Met gemeente Arnhem hebben we verder opgetrokken in het vinden van antwoorden op dat wat nodig is in Arnhem en wat Rijnstad daar in kan betekenen. Ook in gemeente Lingewaard hebben we mogen samenwerken aan de versteviging van de sociale basis. Tevens hebben we meerdere fracties in de Raad (Arnhem) mogen vertellen over het mooie veelzijdige werk van Rijnstad’ers tijdens werkbezoeken.

Zichtbaarheid

Er is hard gewerkt om de zelforganisatie verder vorm te geven, een proces dat ook in 2022 doorloopt. Ook zijn we in beweging met een nieuw registratiesysteem waardoor nog duidelijker wordt wat onze veelzijdigheid uitwerkt en waardoor we nog gerichter onze dienstverlening kunnen laten zien.

Ik zou nog veel alinea’s kunnen vullen met de mooie gesprekken die ik mocht hebben met collega’s en de vele samenwerkingspartners, over inwoners die me in het hart hebben geraakt tijdens de werkbezoeken. Maar ik moet stoppen.

Op naar 2022…

Elke dag het afgelopen jaar was ik blij met de keuze voor Rijnstad, ben ik dankbaar voor een betrokken en bevlogen management, heb ik genoten van de vele ontwikkelingen en bovenal van de collega’s. Wat een mooie club om mee te mogen samenwerken. Ik zie uit naar het volgend jaar waar ik elke dag fluitend aan het werk ga!

Joke Wisseborn-Remigius 

Directeur Bestuurder Rijnstad

#datisdekrachtvanrijnstad