Samen werken aan een sociaal en duurzaam perspectief 

Stichting Rijnstad is een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Wij zijn in Arnhem en omgeving gevestigd. Samen met ervaren, gepassioneerde en kundige medewerkers en vrijwilligers zetten wij ons in om inwoners jong en oud verder op weg te helpen met meedoen in de samenleving. Dat doen met een grote verscheidenheid aan activiteiten,  hulp- en dienstverlening. 

Over Rijnstad 
Rijnstad bevordert - voor kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers - een actieve deelname aan de samenleving, zelfregie en sociale cohesie. Voor de opdrachtgevers van Rijnstad – gemeenten, particuliere bedrijven, woningcorporaties, fondsen en onderwijsinstellingen – voorkomt en vermindert Rijnstad zwaardere zorg, veiligheids- en armoedelast. De motor van Rijnstad is de innerlijke motivatie van medewerkers om een ander een stap verder te helpen. 

Onze doelen zijn: 
• Bevorderen van (gelijke) kansen;
• Tegengaan van isolement;
• Stimuleren van participatie;
• Bijdragen aan een maatschappelijk vangnet;
• Bevorderen van veiligheid. 

Download de jaarverslagen 2019 van gemeente Arnhem, Lingewaard en Rheden onderaan deze pagina.


Directie
De Directeur-Bestuurder van Rijnstad:
Mevr. Joke Wisseborn-Remigius
E j.wisseborn@rijnstad.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres:
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem
Postadres:
Postbus 222
6800 AE Arnhem
T (026) 31 27 700

RSIN 0097.02.039

Raad van Toezicht
Rijnstad is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

mevr. J. (Janneke) Hoekstra - voorzitter
mevr. M.P.H.J. (Monique) Nillessen
mevr. H. (Hilde) Reints
mevr. M.A.J. (Marthyne) Kunst 
dhr. L.A. (Bert) de Fockert

Kamer van Koophandel
De Stichting Rijnstad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41050813. 

Meer informatie

  • Rijnstad werkt volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dit is een stappenplan waarin staat hoe we als professionals moeten omgaan bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Rijnstad werkt met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR);
  • Rijnstad onderschrijft de Governance Code van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
  • Rijnstad is lid van de SWN;
  • Rijnstad Formulierebrigade is door SBB erkend als leerbedrijf t/m augustus 2021 voor de kwalificaties sociaal maatschappelijk dienstverlener en juridisch administratief dienstverlener;
  • Rijnstad heeft een ANBI-status: Balans ANBI-status