Rijnstad
Rijnstad INDEBUURT_SDM6486kl
_DSC4152

Strategische koers 2024 – 2025 – 2026

De samenleving blijft enorm in beweging. Ook de komende jaren krijgen we te maken krijgen met grote uitdagingen en veranderingen én met een zorgstelsel dat niet langer houdbaar is.

Rijnstad kent de uitdagingen en veranderingen, want wij weten wat er speelt in het leven van jong en oud. We helpen om problemen te voorkomen én op te lossen. Zodat mensen beter in hun vel zitten en weer mee kunnen doen aan de samenleving. We zijn ‘thuis’ in wijken en dorpen: we weten wat er leeft én kennen de organisaties die er actief zijn; dat zijn immers onze samenwerkingspartners.

Onze 6 ambities

Om goed mee te kunnen bewegen in de komende jaren, hebben we onze strategische koers vernieuwd. Bovendien hebben we 6 ambities geformuleerd waaraan we de komende jaren gaan werken.

1. We versterken de kracht van wijken en dorpen

Iedere wijk en elk dorp heeft zijn eigen uitdagingen en dromen. Wij helpen bewoners bij het vinden van een passende aanpak. Dat doen we door bewoners, professionals en initiatieven samen te brengen en te ondersteunen. Want hoe meer verbinding en samenhang, hoe prettiger en gezonder het leven in wijk of dorp.

2. We bieden ruggensteun voor een fijner en gezonder leven

Wij helpen mensen om meer grip te krijgen op hun leven. We doen dat met ondersteuning op alle leefgebieden, individueel of juist groepsgewijs. Zo zorgen we dat mensen beter in hun vel komen te zitten, zowel mentaal, sociaal als fysiek.

3 Rijnstad is de beste werkgever

Medewerkers werken graag bij Rijnstad en leren van en met elkaar. Daarom weten ook nieuwe collega’s ons te vinden.

4. Rijnstad werkt nog meer samen

We werken met alle betrokkenen in een wijk of dorp aan netwerken die fungeren als sociale structuur en sociaal vangnet. We verdiepen en verbreden deze samenwerking. In elke wijk realiseren we, in samenwerking, elk jaar één nieuwe interventie die leidt tot versterking van het gemeenschapsgevoel.

5. Rijnstad gaat voor duurzaamheid

We werken toekomstbestendig. Dat betekent dat we gaan voor stabiele en blijvende oplossingen. Duurzaamheid staat ook voor ‘groen’: onze gebouwen en werkplekken worden klimaatneutraal en we werken samen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Rijnstad heeft het huis op orde

We zijn een wendbare organisatie die kwaliteit biedt. Dat doen we door continu te verbeteren, vernieuwen en borgen. We toetsen steeds onze dienstverlening bij inwoners, samenwerkingspartners en medewerkers. We werken voortdurend aan manieren om ons aanbod te vernieuwen: innovatie en data helpen ons daarbij.

Benieuwd naar de strategische koers van Rijnstad? Klik op de afbeelding: