Kennismaken met Rijnstad

Visie

Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. In deze markt zijn we de vaste partner bij en uitvoerder van opdrachten. We zijn sterk verankerd in de samenleving.

Onze opdrachtgevers nemen structureel producten en diensten van ons af, omdat we concurrerend zijn op het gebied van: kwaliteit (professionaliteit), netwerken in de wijk, vrijwilligers, accommodaties, innovatie, kosten en resultaatgerichtheid. We zijn een meedenkende, pro-actieve en betrouwbare partner.

Naast het verbeteren van bestaande dienstverlening ontwikkelen we vraaggericht nieuwe dienstverlening, waarmee we nieuwe opdrachtgevers aan ons binden en bestaande opdrachtgevers blijven interesseren.

Onze missie

Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Wij doen dit samen met deze mensen. En samen met opdrachtgevers en partners. We gaan voor een duurzame aanpak, een aanpak waarin mensen groeien.

We bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Onze dienstverlening is bijvoorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling.

Doelstellingen

• bevorderen van (gelijke) kansen;
• tegengaan van isolement;
• stimuleren van participatie;
• bijdragen aan een maatschappelijk vangnet;
• bevorderen van veiligheid.


Directie
De directeur/bestuurder van Rijnstad:
Mevr. L.M. (Luciënne) van den Brand 
E l.vdbrand@rijnstad.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres:
Roermondsplein 20
6811 JN Arnhem
Postadres:
postbus 222
6800 EA Arnhem
T(026) 31 27 700
F (026) 31 27 701

RSIN 0097.02.039

Raad van Toezicht
Rijnstad is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:
dhr. J.G. (Johan) Kruithof - voorzitter
mevr. T.A.F. (Tanja) Kraal
dhr. A.W.F. (Ad) Brits
dhr. E.J.C. (Eric) Derksen
dhr. W.R. (Wiebe) Uithof
mevr. R. (Rebecca) Hendriksen 


De Stichting Rijnstad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41050813.

Meer informatie

Rijnstad werkt volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dit is een stappenplan waarin staat hoe we als professionals moeten omgaan bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Rijnstad onderschrijft de Governance Code van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Rijnstad is HKZ-gecertificeerd en lid van de NVVK.