Rijnstad Halfjaarrapportage

Hieronder vindt u de rapportage van het eerste halfjaar 2022 van Stichting Rijnstad. In deze rapportage leggen wij een financiële verantwoording af inclusief een inhoudelijke verantwoording.

Maak een keus uit de informatie over Maatschappelijke verbinding, Opvoeden en opgroeien of Zelf- en samenredzaamheid of bekijk de algemene informatie en cijfers eronder.