Rijnstad locatie Willemeen Centrum

Willemeen in 2021

Activiteiten

Tijdlijn coronamaatregelen popsector 2021:
Januari, februari, maart en april: lockdown.

Mei, juni, juli en augustus: gedeeltelijke heropening, seated / maximaal aantal bezoekers / 1,5 meter / eindtijden.

September en oktober: heropening, zonder afstand / 75% van maximaal aantal bezoekers / QR-code en eindtijd.

November en december: half november seated en 1,5 meter, eind november tot half december tot 17.00 uur en vanaf half december lockdown.

Afgelopen jaar zat de cultuursector bijna zes maanden in lockdown. Hiervan waren vier maanden met strikte beperkingen. Iets meer dan twee maanden golden er wel maatregelen, maar bouwde Willemeen langzaam aan een situatie waarin maximaal 75% van de bezoekers staand en zonder 1,5 meter afstand welkom was. Die tijd was te kort om iets wat na 1,5 jaar coronamaatregelen ernstig is ontwricht, te herbouwen.

Cultuur
Binnen alle beperkingen was ons podium beschikbaar, als dit met de restricties mogelijk was. Zo maakten lokale bands clipopnames en zijn er livestreams door dancecollectieven uitgezonden vanuit de zaal. Ook hebben we makersspace aangeboden aan studenten van ArtEZ, een AV-collectief, lokale makers, een nieuwe lichting zeefdrukkers en waar het kon hebben we (seated) shows geprogrammeerd. Er waren zelfs een aantal dansavonden voor dance- en hiphopliefhebbers. Ook ging de samenwerking tussen de Mediatuin en Beeldbrengers van start. Dat is een collectieve werkomgeving, waar jongeren en jonge makers zichzelf binnen nieuwe media kunnen (door)ontwikkelen. Hierbij krijgen ze ondersteuning en educatie van beroepsprofessionals. De Mediatuin is een samenwerking tussen Jongin Arnhem, Rijnstad, Rozet en de Beeldbrengers.

Welzijn
Het jongerenwerk van Willemeen richt zich niet alleen op activiteiten aanbieden. We kijken juist naar de behoeften van jongeren. Jongeren ontwikkelen daarom zelf activiteiten of sluiten aan bij activiteiten, waar ze affiniteit mee hebben en die al georganiseerd zijn. Ze doen dit in samenwerking met agogische beroepskrachten en professionals op specialistisch gebied. In 2021 was het uitdagend om binnen alle beperkingen samen te komen. Iets dat wél kon, is bijvoorbeeld deelname aan een campagne tegen depressie. Hieraan was een werkgroep gekoppeld, die bestond uit jonge ervaringsdeskundigen, Catch me if you can; een motivatie voor jongeren om de deur uit te gaan, op jacht naar jongerenwerkers. Met hints op social media werden jongeren uitgedaagd om te zoeken. De winnaar kreeg een waardebon voor een lokale winkel in Arnhem. De W-Zine werd gemaakt in samenwerking met Jongin Arnhem. Ook verschenen er podcasts over onderwerpen die door jongeren aangedragen en besproken zijn.

Personeel
Afgelopen jaar zetten we interne herplaatsing van de beheerder van Willemeen in gang gezet. Daarnaast hebben we een zakelijk leider aangesteld en zochten we een horecacoördinator. Deze vacature is eind 2021 ook ingevuld. De startdatum van onze nieuwe collega is 1 februari 2022. Het aantrekken van nieuwe teamleden helpt Willemeen weer een stap verder in de professionaliseringsslag, die we maken op het vlak van cultuur en de bedrijfsvoering.

Doelgroep en bereik
De doelgroep van Willemeen bestaat uit bezoekers van het cultuurpodium en uit vrijwilligers en jongeren, ondersteund vanuit Welzijn. Afgelopen jaar hadden we veel moeite om met gesloten deuren onze doelgroepen te bereiken. We hebben bij lange na niet het aantal bezoekers gehaald dat we in onze meerjarenplannen voor ogen hebben. Wat we wel terugzien, (in de prognose hielden we rekening met corona, maar niet met de intensiteit van de maatregelen) is dat we toch behoorlijk wat jongeren en vrijwilligers hebben bereikt. Dat kwam doordat we veel activiteiten vanuit Welzijn organiseerden.

Het programma en de bezoekers/deelnemers van Willemeen heeft naar buiten één gezicht. Om toch wat duiding te geven, zijn alle welzijnsactiviteiten roze gemaakt. Dat betekent niet dat er geen cultuuraspect aanwezig is; het kan heel goed een culturele podiumactiviteit zijn. Wat betreft jongeren richten we ons voornamelijk op de leeftijd 18 tot en met 27 jaar.

Om onze doelgroepen nu en in de toekomst beter op de hoogte te houden van activiteiten in Willemeen, is een nieuwe website ontwikkeld. De website is opgedeeld in twee elementen: de podiumprogrammering en de ‘backstage’. Hier vind je meer informatie over welzijnsactiviteiten, multimediaprojecten en overige activiteiten die Willemeen aanbiedt.

Bereik Willemeen in 2021