Nu Niet Zwanger (NNZ)

Nu Niet Zwanger (NNZ) is een project van het landelijke actieprogramma “Kansrijke Start.” Het doel van dit programma: ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven bieden en een optimale kans op een goede toekomst. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen, zodat hun kinderen zo gezond mogelijk beginnen aan hun leven. Het actieprogramma richt zich op de zorg en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen.

Nu Niet Zwanger is een methode waarmee je een eerlijk en open gesprek kunt aangaan met wijkbewoners over een kinderwens, anticonceptie en seksualiteit. Vanuit Rijnstad sluiten we hier mooi bij aan. We begeleiden inwoners in kwetsbare situaties en ondersteunen ze bij het maken van keuzes.

Aaronette en Liesje zijn aandachtfunctionarissen van NNZ binnen Rijnstad. “We hebben een training gevolgd en zijn op dit moment bezig om het over de organisatie uit te rollen. Dit doen we door alle gebiedsteams langs te gaan. Door drie keer per jaar een intervisie met andere aandachtfunctionarissen te hebben, zijn de lijntjes kort. Ook houden we de methodiek up-to-date en hebben we contact met de inhoudelijk coördinator.”

Onze missie voor 2022 is om de bekendheid van het NNZ binnen de organisatie te vergroten. Zodat collega’s weten hoe we bij Nu Niet Zwanger werken en zelf gesprekken aan kunnen gaan met kwetsbare wijkbewoners over een kinderwens, anticonceptie en seksualiteit.

“Binnen de moedergroep VanMij heb ik, Liesje, regelmatig gesprekken met moeders over de kinderwens en keuzes maken. Door de training heb ik geleerd om nog meer open het gesprek in te gaan, zonder te oordelen.” Ook als schuldhulpverlener kun je dit gesprek aangaan. Zo kun je kijken wat de wensen en behoeften zijn van wijkbewoners en hierop doorvragen, waardoor ze bewustere keuzes kunnen maken.

Voorbeeld vanuit Moedergroep:

Liesje: “Een moeder met een jongetje van één en een meisje van elf heeft pas een nieuwe vriend en vertelde dat ze graag nog een kindje wil. Nu wist ik dat ze een tweekamerappartement heeft en graag groter wil wonen, omdat vooral haar dochter erg veel behoefte heeft aan een eigen plek. Door vragen te stellen over meerdere onderwerpen (huisvesting, financiën, toekomst wensen etc.) zag ik een twijfel ontstaan, die ik eerder niet had gezien. Door er op verschillende momenten op terug te komen, merkte ik dat ze er meer over na ging denken en het ook met andere moeders ging bespreken.”

“Laatst gaf deze moeder aan mij terug: Liesje, ik vind het zo fijn dat jij mij ziet en dat ik alles met je kan delen, ook al weet ik het soms even niet. En dat ze voorlopig even wacht tot ze gaat samenwonen of een groter huis heeft, voordat ze de volgende stap neemt om die ene grote wens in vervulling te laten gaan.”

“Wat ik deze moeder gun, is een plek waar ze tot rust kan komen, waar de ruimte is voor wie zij wil zijn. Ook wil ik haar het vertrouwen geven om zelf bewuste keuzes te maken en ze moet weten dat fouten maken mag.”