Jongerenwerk 12-

“Mijn naam is Saskia Nout en ik ben jeugdwerker in de wijk Malburgen. Ik focus me op kinderen in de basisschoolleeftijd en werk vanuit Multifunctioneel centrum De Malburcht. Het afgelopen jaar was weer een bijzonder jaar. Corona was er nog steeds en we zijn het jaar gestart met een zware lockdown. Dit heeft veel invloed op onze inwoners gehad – en zeker ook op de jeugd.”

In contact
“We hebben als team Jeugd in Malburgen direct nagedacht; wat kunnen we nog wel? Hoe blijven we in contact met de meest kwetsbare inwoners? Je kunt je voorstellen dat een lockdown voor hen extra zwaar is. Tijdens de lockdowns ben ik veel ambulant de wijk ingegaan. Wat je eigenlijk wel weet, werd toen echt zichtbaar. Ik zag overbelaste ouders en grote gezinnen in heel kleine huizen. Geen ruimte om je even terug te trekken of op te laden. Voor die gezinnen moesten wij er gewoon zijn!”

Opvang
“We zijn direct gestart met de noodopvang. Hiermee konden we de school ondersteunen. Naast online lesgeven, moesten zij namelijk ook kinderen opvangen. We hebben de kinderen een afwisselend en leerzaam creatief programma geboden. Een fijne afwisseling tijdens de schooldag en de leerkrachten werden zo ontlast in hun werk. Daarnaast hebben we veel activiteiten gewoon buiten georganiseerd; sneeuwpoppen maken, een pannenkoekenfeestje, buiten sporten en meer. Hier maakten veel kinderen gebruik van.”

“Ook wilden we wat voor de gezinnen betekenen; hoe kunnen we zorgen dat gezinnen en families samen toch iets kunnen ondernemen? We hebben activiteiten georganiseerd om met je gezin te doen, toen een dagje uit of samen winkelen er niet meer in zat. Zo hebben we een gezinsspeurtocht gemaakt door de uiterwaarden, een buurtbingo voor families en een wijkquiz met een mooie familieprijs. Dit werd enorm gewaardeerd door de gezinnen. Ze gaven aan een fijne vrijetijdsbesteding te hebben, terwijl verder niks meer mogelijk was. Ook zeiden ze hoe mooi hun eigen wijk eigenlijk is. Die hebben ze zo veel beter leren kennen.”

Hoe gaat het met je?
“Rijnstad heeft mij altijd alle vrijheid en het vertrouwen gegeven om zelf invulling te geven aan de coronaperiode. Samen met collega-jeugdwerkers hielden we elkaar via WhatsApp op de hoogte van ideeën en activiteiten. Of stelden we elkaar de vraag: hoe gaat het nu eigenlijk met je? Alle veranderende regels maakten het af en toe wel een uitdaging; sommige regels volgden elkaar zo snel op. Ook hadden we te maken met verschillende schoolbesturen, waarvan de ene school het een zei en de andere school het andere.”

“Al onze inzet heeft ervoor gezorgd dat wij nog meer goodwill in de wijk gekweekt hebben. We waren zichtbaar en konden ondanks alle beperkingen toch zorgen voor een glimlach in deze zware tijd. Kinderen die we tijdens de lockdown hebben leren kennen, zijn nu onze vaste bezoekers. Ouders bieden aan om te helpen bij activiteiten. Wat een mooie winst!”

Pay it forward!
“We hebben het jaar afgesloten met een kerstkoor. In no time hebben we een kinderkerstkoortje opgezet, liedjes geoefend, attenties gemaakt en adressen uit de buurt gekregen van wijkbewoners die wel een lichtpuntje konden gebruiken. Met kerstmutsen op en een versierde bolderkar vol kerstattenties zijn we langs de deuren van onze bewoners gegaan, die het om welke reden dan ook moeilijk hadden. We hebben aangebeld en een aantal kerstliederen gezongen. Dit werd zo enorm gewaardeerd. Niet alleen door de bewoners zelf; eigenlijk door de hele buurt. Mensen stopten voor ons om te applaudisseren. We kregen warme chocolademelk aangeboden en wat lekkers. Pay it forward!”