Home-Start

Home-Start

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

In 2021 maakten 41 gezinnen gebruik van Home-Start ondersteuning.

“De kracht van Home-Start,” vertelt Sakine Akdag ” zit hem erin dat wij niet de zoveelste professional zijn die ondersteunt. Home-Start is een laagdrempelige, voorliggende voorziening die dichtbij de ouder staat. Je kan jezelf aanmelden of via een verwijzer zoals een coach van het Sociaal Wijkteam. We werken met betrokken vrijwilligers die getraind worden, maar die bovenal zichzelf niet als professional positioneren, maar juist als gesprekspartner. Zowel voor de eventuele verwijzer als voor de ouder”

Sakine Akdag – Coördinator bij Home-Start

“Ik geef graag terug. Aan de samenleving, maar ook aan mijn buurt. Daarom ben ik toegepaste psychologie gaan studeren en vrijwilliger geworden bij Home-Start. Hier kan ik de kennis vanuit mijn opleiding toepassen in de praktijk én andersom. Bij Home-Start help ik gezinnen bij de opvoeding. Ik signaleer, adviseer en roep eventueel gespecialiseerde hulp in. In het begin is het altijd even wennen, maar al snel bouw je een hechte band op met elkaar. Daardoor vind ik het extra mooi om het verschil te maken. Zo ook bij het gezin dat ik afgelopen jaar begeleid heb. Zien dat zij door Home-Start alles weer op orde hebben gekregen, was voor mij absoluut een hoogtepunt in 2021.”

Jacob van Lier – Vrijwilliger bij Home-Start