Vrijwilligers

Vrijwilligers Vrijwilligers zijn van groot belang voor Rijnstad. Veel van de activiteiten vinden geen doorgang als er geen vrijwilligers zijn. U bent voor ons de onmisbare schakel. Als vrijwilliger bij Rijnstad helpt u samen met de beroepskrachten mee om zoveel mogelijk mensen te stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk of in de stad.

 

 

Vrijwilligerswerk is leuk
Veel van onze vrijwilligers zeggen hun werk vooral graag te doen omdat ze zich prettig voelen in de ongedwongen (werk)sfeer bij Rijnstad. Het werk is interessant, omdat u allerlei mensen ontmoet, met uiteenlopende achtergronden, interesses en ideeën. Samen met de beroepskrachten brengt u initiatieven tot stand die veel voor de wijk - én voor mensen persoonlijk - kunnen betekenen. Bovendien is vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en uzelf verder te ontwikkelen. Op deze manier wordt een mogelijke stap naar betaald werk vereenvoudigd.

Deskundige begeleiding en ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen. U wordt als vrijwilliger gekoppeld aan een beroepskracht van Rijnstad. Samen met deze medewerker stemt u af welke werkzaamheden u uitvoert en op welk gebied u zich zou willen ontwikkelen.

Cursussen, trainingen en workshops
Wij bieden onze vrijwilligers de mogelijkheid cursussen, trainingen en workshops te volgen bij de Vrijwilligerscentrale Arnhem.

Vacaturebank
Vrijwilligerscentrale Arnhem is onderdeel van Rijnstad en zet zich in voor maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk. In de vacaturebank van Vrijwilligerscentrale Arnhem kunt u zoeken naar een passende vrijwilligersfunctie in Arnhem.


U wilt vrijwilliger worden?

 

Heeft u interesse om als vrijwilliger actief te worden bij Rijnstad? 
Neem dan contact op met de contactpersoon van een van de locaties van Rijnstad waar u graag als vrijwilliger aan de slag wilt gaan. Bij het project Buurtbemiddeling worden momenteel vrijwilligers gezocht:

Weet u niet goed wat voor soort vrijwilligerswerk u wilt doen of heeft u een andere vraag?
Neemt u dan contact op met Vrijwilligerscentrale Arnhem of zoek een passende vrijwilligersfunctie via de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Arnhem.

U bent al vrijwilliger? 

 

U bent vrijwilliger bij Rijnstad en u heeft een vraag? 
Richt u zich dan in eerste instantie tot de beroepskracht waar u aan gekoppeld bent. Heeft u een algemene vraag? Dan kunt u die stellen aan Vrijwilligerscentrale Arnhem.

Vrijwilligerscentrale Arnhem

Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
T (026) 44 22 833
info@vrijwilligerscentrale.nl
W www.vrijwilligerscentralearnhem.nl

Meer informatie

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
Rijnstad beschikt over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld voor de onderdelen Vrijwillige Budgetcoaches, Thuisadministratie, de Formulierenbrigade en de Vrijwilligers Financiën & Formulieren. Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is geldig t/m juli 2020.