Kinderen

Kinderen Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in een omgeving waarin aandacht is voor hun ontwikkeling. Het Kinderwerk van Rijnstad richt zich op de ondersteuning van alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) in de Arnhemse aandachtswijken met extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Kinderwerkers hebben een luisterend oor en een open hart voor kinderen in de Arnhemse buurten. Zij weten wat kinderen bezighoudt, helpen hen als ze vragen of problemen hebben en komen in actie als de belangen van kinderen in het geding komen.

Het Kinderwerk van Rijnstad is bijzonder omdat de activiteiten geen doel op zich zijn, maar een middel om de vaardigheden van kinderen te vergroten. Kinderwerk besteedt binnen de activiteiten aandacht aan het ontwikkelen van verschillende vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Ook is er aandacht voor thema’s die voor kinderen van belang zijn. Hierdoor krijgen kinderen betere startkansen in de samenleving. 

De activiteiten
Het Kinderwerk organiseert diverse naschoolse activiteiten. Er zijn reguliere activiteiten, die in de schoolweken plaatsvinden, maar er zijn ook activiteiten in vakanties en op feestdagen waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Het aanbod verschilt per locatie. Onderstaand een greep uit ons aanbod:

• Creatieve activiteiten op woensdagmiddag
• Educatieve thema-activiteiten
• Kooklessen gericht op gezonde voeding en leefstijl
• Kinderkamp
• Kinderwijkteam
• Ouder-/Kindclub (KO&CO)
• SpeelXTRA middagen
• JumpStart

Waar bieden we de activiteiten aan?
Wij bieden diverse activiteiten aan op verschillende locaties. Het Kinderwerk is gevestigd in verschillende wijkcentra en MFC’s. Veel van de locaties zijn onderdeel van een Brede School, een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan de ontwikkeling van kinderen.

Naast de vaste locaties zijn er ook een aantal plekken in de verschillende wijken waar aandacht is voor Buiten Spelen in de vorm van een spelcontainer of een bakfiets met speelmateriaal.

Neem voor het actuele aanbod contact op met de kinderwerker in jouw wijk.  

In de wijk