martijn-baudoin-OaYxExXEgkw-unsplash

Ondernemingsraad

In 2021 bestond de OR uit de volgende leden:

Xavier Pfaadt (voorzitter)          Ambulant Jongerenwerker Nieuw Zuid

Jan van Gent                                     Medewerker Secretariaat

Ilse Jansen                                        Jeugdwerker / Noord West

Diana Ruiz                                          OZO-Coördinator

Terugblik

2021 was een bewogen jaar. De pandemie raasde door waardoor ons werk op een andere manier moest. Met ups en downs. Inlopen en inloopspreekuren mochten soms wel, soms ook niet. Het heeft van ons allen een hoop gevraagd. Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen bij de OR een hot item geweest. Hieronder zijn deze te vinden.

Vergaderingen en Scholing

– De OR heeft in 2021 tien keer overlegd met de bestuurder tijdens de overlegvergaderingen;

– De OR heeft in 2021 elf keer overlegd onderling tijdens een OR vergadering;

– Met (een delegatie van) de Raad van Toezicht werd er in totaal twee keer overleg gevoerd;

– De OR heeft in 2021 drie dagen scholing gevolgd via Sabor.

Contacten met de achterban

– De OR is drie keer gevraagd mee te gaan binnen een overleg;

– De OR is één keer gevraagd een beleid onder de loep te nemen;

– De OR heeft meermaals input gevraagd van de collega’s van Rijnstad o.a. bij de Zelforganiserende teams (ZOT).

Advies en instemmingsaanvragen

  • Advies begroting 2022 (positief advies gegeven)
  • Advies uitbreiding ondersteuningsstructuur (positief advies gegeven)
  • Advies extra HR en beleidsmedewerker (positief advies gegeven)
  • Advies huisvesting bedrijfsbureau en In de Weerd (positief advies gegeven)
  • Instemming opleidingsbeleid (instemming gegeven)

2022

In 2022 heeft de OR verschillende speerpunten voor zichzelf opgesteld. De OR wil:

  • Het beleid omtrent incidentmeldingen en de veiligheid van medewerkers onder de loep nemen;
  • Een gezond orgaan worden met genoeg leden;
  • Rijnstad financieel gezond houden;
  • Goed contact hebben met de achterban en deze ook te raadplegen waar nodig;

Wat doet een Ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering.