Cliëntenraad

Binnen de cliëntenraad is de focus gericht op het behartigen van de belangen van cliënten en vrijwilligers. In het afgelopen jaar hield de cliëntenraad zich bezig met verschillende onderwerpen waarover regelmatig advies is gegeven aan de bestuurder. De cliëntenraad is het afgelopen jaar onder andere actief geweest met de volgende onderwerpen:

Vrijwilligersbeleid

Het huidige vrijwilligersbeleid is verouderd. Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad input geleverd aan de bestuurder. Deze input wordt meegenomen bij het schrijven van een nieuw vrijwilligersbeleid en dit beleid wordt in 2022 ter advies voorgelegd aan de cliëntenraad.

Website Goed Geregeld Arnhem

Afgelopen jaar is de cliëntenraad betrokken geweest bij het testen van de nieuwe website van Goed Geregeld Arnhem. De cliëntenraad heef gelet op de indeling van de website en of de tekst begrijpelijk is, de cliëntenraad heeft op deze punten positieve feedback gegeven. Als verbeterpunt heeft de cliëntenraad aangegeven dat er nauwelijks informatie te vinden is over werken in coronatijd. Dit wordt meegenomen in het verdere ontwerp van de site.

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht

In 2021 is de cliëntenraad betrokken geweest bij de wervings- en selectieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad is actief geweest bij de voorselectie en bij de sollicitatieronde. Het nieuwe lid is unaniem gekozen.

Jaarrekening 2020 en begroting 2022

De cliëntenraad heeft zich ook dit jaar verdiept in het financiële reilen en zeilen van Rijnstad. Op regelmatige basis vond overleg plaats met de financiële afdeling van Rijnstad. De raad adviseerde positief op de jaarrekening 2020 en begroting 2022, hetzij met enkele kanttekeningen. Daarnaast heeft de cliëntenraad nieuwe procesafspraken gemaakt voor de komende financiële adviesaanvragen.

Vergaderingen en activiteiten

De cliëntenraad is maandelijks bijeengekomen en heeft 5 vergaderingen met de

bestuurder-directeur belegd. Daarnaast heeft de cliëntenraad contacten onderhouden met onder andere de Raad van Toezicht. Vanwege corona was het niet of nauwelijks mogelijk om fysiek contact te onderhouden met cliënten en vrijwilligers op de verschillende locaties van Rijnstad.

Samenstelling cliëntenraad in 2021

Gedurende het jaar bestond de cliëntenraad uit de volgende leden:

  • Mark Goldman (voorzitter);
  • Harrie Versteegen (secretaris);
  • Jannet Otten;

Wat doet een cliëntenraad?

Wat vind je goed gaan? Wat kan beter? Wij willen iedereen de kans geven om mee te denken hoe we Rijnstad blijven verbeteren. Daar hebben wij de Cliëntenraad voor.

De Cliëntenraad brengt allerlei onderwerpen onder de aandacht bij Rijnstad en volgt kritisch hoe Rijnstad de dienstverlening uitvoert. Hierdoor kunnen wij ons werk nog beter doen.