Buurtbemiddeling

Wie wel eens naar het televisieprogramma van De Rijdende Rechter kijkt kan zien dat de omgang tussen buren niet altijd soepel verloopt. Plezierig wonen: dat wil toch iedereen?

Toch kan het gebeuren dat buren of buurtbewoners (negatieve) invloed hebben op jouw woongenot. De ervaring leert dat als je er niet met elkaar over praat de spanningen oplopen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor jouw woonplezier.

Buurtbemiddeling ondersteunt buren om problemen op te lossen door het maken van redelijke afspraken. Daardoor kunnen mensen – vaak tot hun opluchting – weer prettig samenleven.

Getrainde vrijwillige bemiddelaars ondersteunen buren om het onderlinge contact te herstellen en zelf met oplossingen te komen. En dat werkt goed, twee derde van de aanmeldingen wordt opgelost. De bemiddelaars geven geen mening en hebben een geheimhoudingsplicht.

Je kunt gebruiken van Buurtbemiddeling als je woont in Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rheden, Rozendaal of Doesburg. Bel naar 026-3519941 of  mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling. Juist omdat zij vrijwilliger zijn, is hun inzet van essentiële waarde; ze zijn niet afhankelijk van een organisatie, hebben geen oordeel en luisteren goed naar beide kanten van het verhaal.

De bemiddelaar gaat altijd samen met een andere vrijwilliger op afspraak langs bij de melder van het burenincident om vervolgens aan te bellen bij de andere buur om zijn/haar verhaal te horen.  Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars begeleiden het gesprek maar reiken geen oplossing aan. Buren zoeken met elkaar naar een oplossing en maken samen afspraken.

Wil je bemiddelaar worden? Of wil je meer informatie om een goede afweging te kunnen maken of dit vrijwilligerswerk iets voor jou is? We gaan graag met je in gesprek! Neem contact op via 026-3519941, buurtbemiddeling@rijnstad.nl of lees de vrijwilligersvacature.

Folder Buurtbemiddeling

Contact

Buurtbemiddeling werkt voor inwoners uit de gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rheden, Rozendaal en Doesburg

T 026-3519941
buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Contactformulier Buurtbemiddeling

Met onderstaand formulier kun je de hulp van Buurtbemiddeling inschakelen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Je ontvangt z.s.m. een reactie van ons. Rijnstad gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Wij gebruiken de verstrekte informatie alleen om contact met je te kunnen opnemen en delen jouw informatie nooit zonder jouw instemming met derden.

Meer informatie: Buurtbemiddeling