Zonder welzijnsorganisaties geen succesvolle energietransitie

artikel klein

Opbouwwerkers zijn onmisbaar om inwoners te motiveren tot gedragsverandering bij verduurzaming en energiebesparing.

De Nederlandse gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 ruim 50% (!) lager moet zijn dan in 1990. Een fors deel van deze besparing moet bij mensen thuis worden gerealiseerd. Een grote groep kwetsbare mensen leeft in energiearmoede en heeft nu al moeite om hun energierekening te betalen.
Voor overheden en woningcorporaties kan het, vanuit de rol en positie die ze hebben, lastig zijn om bij inwoners thuis te komen en om juist de kwetsbare inwoners te motiveren tot gedragsverandering en verduurzaming.
Welzijnsorganisaties komen al jaren letterlijk bij de mensen thuis en hebben aantoonbaar de vaardigheid om mensen écht te bereiken. Zij spelen daarom een onmisbare rol voor het slagen van de energietransitie.

Dit laten Rijnstad en welzijnsorganisaties Farent, Tintengroep, Balans, Versa Welzijn en Diverz al in een groot aantal projecten concreet zien.

Lees hier het artikel 

In de gemeente Lingewaard is een sociaal raadsman toegevoegd aan het team Rijnstad Maatschappelijk Werk bij Schulden. Elke inwoner kan gratis hulp krijgen bij complexe juridische problemen.

Mark van Kooten: ”Zie mij als een huisarts van het recht. Ik ben bekend met alle rechtsgebieden en ik geef onafhankelijk advies over vragen die te maken hebben met wetten en regels. Vragen die mensen mij stellen zijn daarom heel breed. Bijvoorbeeld financiële vragen of vragen over een scheiding of vreemdelingenrecht, maar ook hulp bij het opstellen van brieven of bemiddelen in een geschil met de verhuurder of een consumentenaankoop. Samen bekijken wij de mogelijkheden en proberen wij een oplossing te zoeken. Vaak is er meer mogelijk dan je zou denken.”

Meer informatie

Woont u in Lingewaard en wilt u meer weten of heeft u een vraag? Loop dan binnen tijdens een inloopspreekuur van Rijnstad. U vindt ons in

 • Bemmel op dinsdag tussen 10 en 12 uur, Cuperstraat 9
 • Huissen op dinsdag tussen 13.30 en 15.30 uur, Wagenweg 12c, locatie ‘Het Zilverhuus’
 • Gendt op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de Leemhof, Dorpstraat 1

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Woensdagvond 17 april heeft Rijnstad input gegeven aan de Arnhemse gemeenteraadsleden voor hun perspectiefnota waarin ze hun plannen voor de komende jaren gaan beschrijven. Uiteraard hebben wij gepleit voor versterking van de sociale basis in het algemeen en het welzijnswerk van Rijnstad in het bijzonder. Daarnaast hebben we de raad 3 speerpunten meegegeven.

Onze speerpunten

 1. Versterk de veerkracht en vitaliteit in de wijken. Want dat zorgt voor het vergroten van de leefbaarheid en het zorgt voor verbinding in de wijk. Hierdoor kunnen inwoners beter meedoen aan de samenleving en voelen ze zich prettiger en gezonder. Gemeente Arnhem: zorg voor meer gekwalificeerde opbouwwerkers in de wijk.
 2. Heb aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Gemeente Arnhem: zorg ervoor dat er meer inzet komt van professionele kinder- en jongerenwerkers. Daarnaast hebben we ook aandacht gevraagd voor onze gezinsprogramma’s.
 3. Bestaanszekerheid is een recht. Het gaat over geld(gebrek) maar ook op de kans op werk, een woning, schooldiploma. We merken dat het vertrouwen in de gemeente erg laag is. We hebben daarom gepleit voor de versterking van een laagdrempelige aanpak (bijv. door het opbouwwerk) plus versterking van Rijnstad Goed Geregeld Arnhem Onze collega’s helpen inwoners op een laagdrempelige manier bij geld- en regelzaken.

We hebben te maken met een naderend zorgtekort door vergrijzing en tekorten arbeidsmarkt. De zorg wordt onbetaalbaar door de tekorten op jeugdzorg en geïndiceerde zorg. Daarom is het nu nodig om zorgbudgetten om te buigen naar preventie. Investeren in preventie en de sociale basis loont!

Eén op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Ook in Arnhem. Het netwerk ‘Taalhuis Arnhem’ helpt inwoners de Nederlandse taal onder de knie te krijgen zodat ze beter kunnen meedoen in de maatschappij. Die inspanning krijgt nu een extra impuls door het Convenant Vaardig Arnhem, dat op 9 april jl. werd ondertekend door deelnemende partijen, waaronder Rijnstad.

Doel van dit convenant is om gezamenlijk te blijven te werken aan het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Met het ondertekenen van dit convenant onderstrepen de besturen van Rijnstad, Stichting Pas, Rozet en Rijn IJssel, samen met de gemeente Arnhem, het belang om door te gaan met de aanpak van laaggeletterdheid en het bevorderen van gelijke kansen voor alle inwoners van Arnhem. Het convenant benadrukt ook het belang van ieders deelname aan ‘Taalhuis Arnhem.’ Door samen te werken vinden inwoners makkelijker de weg naar de verschillende vormen van volwasseneducatie in de stad.

Partners bundelen opnieuw de krachten

“Moeite hebben met lezen en schrijven is meer dan de krant niet kunnen lezen of lang bezig zijn met het schrijven van een brief”, aldus wethouder onderwijs Nermina Kundić. “Het betekent dat je soms lastig de juiste weg kunt vinden, omdat je geen wegwijzers kunt lezen. Dat je je kinderen niet kunt helpen met hun huiswerk. Dat je moeite hebt met het invullen van formulieren van de vele instanties. Of het vinden van een baan? Dan is het lastig als je niet goed kunt lezen en schrijven.” Maudy Hylkema, directeur/bestuurder Rijnstad, licht toe: “Het goed beheersen van taal, zowel schriftelijk als mondeling, is van groot belang om regie te hebben op jouw eigen leven. Samen met de partners bundelen we onze krachten op ieders eigen expertisegebied om zo te zorgen dat alle inwoners van Arnhem de juiste ondersteuning krijgen.”

Extra impuls

Het Taalhuis Arnhem bestaat sinds 2017 en krijgt met dit convenant een extra impuls. Dat betekent dat alle ondertekenaars hun inzet bundelen. Het gaat naast Rijnstad om gemeente Arnhem, Rozet, Rijn IJssel en Stichting PAS.

Afgelopen vrijdag, 5 april, vond de finaleronde van Vitesse Hattrick plaats op Papendal in Arnhem. Uit de acht leefgebieden van Arnhem deden ruim 150 kinderen mee aan deze finaleronde. De voetbalmiddag was een feestelijke afsluiting van een geslaagd seizoen.

Wat is Vitesse Hattrick?

Het doel van Vitesse Hattrick is om kinderen te stimuleren op het gebied van sportieve en sociale vaardigheden met voetbal als middel. Het leren van deze sociale vaardigheden, omgaan met verlies, structuur en afspraken maken staan centraal tijdens het programma. Zes maanden lang hebben de deelnemers wekelijks getraind in de eigen wijk en ongeveer één keer per maand speelden ze een speelronde tegen de andere wijken. Tijdens zo’n speelronde worden de kinderen begeleid door verschillende professionals, stagiaires en vrijwilligers. Sportbedrijf Arnhem, Vitesse Betrokken en Rijnstad zijn de partners binnen dit breed gedragen project in Arnhem.

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart vindt de Week van het Geld voor de 13e keer plaats. Het thema van 2024 is ‘Hoe ben jij je geld de baas?’. Arnhem is dit jaar gaststad met ruim 100 gastlessen in Arnhem, meer dan ooit. Ook Rijnstad is, zoals elk jaar, actief tijdens deze week met vele activiteiten die aansluiten bij het thema.

De week van het Geld is een landelijk initiatief van het platform ‘Wijzer in geldzaken’, dit platform wil kinderen en jongeren voorbereiden op een toekomst zonder geldzorgen. Ook in Arnhem is deze week een mooie aanleiding om het goede gesprek over geld en geldzorgen op scholen en bij jongerencentra op gang te brengen. Want door jong mee te krijgen dat het oké is om over geld te praten, helpt het in de toekomst misschien om eerder om hulp te vragen als dat nodig is.

Week vol activiteiten

In opdracht van de gemeente Arnhem organiseert Rijnstad elk jaar De Week van het Geld in de gemeente. Naast gastlessen zijn er ook andere activiteiten in de stad. De jongerenwerkers en kinderwerkers van Rijnstad bieden op onze locaties activiteiten aan die aansluiten bij het thema ‘Hoe ben jij je geld de baas?’ zoals de speciale lessen van Toolkids en De Club, De Schatkist vol informatie en de spannende Escapekoffer. Ook is er een rapworkshop van muzikant en jongerenwerker Jeffrey Neijs en zijn er op negen locaties van het RijnIJssel college loketten die studenten helpen om belastingaangifte te doen. Verder krijgen alle basisscholen in Arnhem het boek ‘De schoen van tien miljoen’ met daarin tien verhalen over opgroeien in armoede, beschikbaar gesteld door het Schuldenlab en overhandigd door de kinderburgemeester en wethouder Mark Lauriks op de Jan Ligthartschool.

Opening en gastlessen

Gastlessen worden dit jaar gegeven door onder andere burgemeester Ahmed Marcouch, politieagenten, ervaringsdeskundigen van Kansenmakers en Oprecht, medewerkers van verschillende banken en wethouders Mark Lauriks en Nermina Kundić. Omdat Arnhem gaststad is vindt ook de landelijke opening plaats in Arnhem, deze is maandagochtend bij Rijn IJssel aan de Tivolilaan.

Op dinsdag 5 maart gaat de Buurtbalie Presikhaaf van start. Dit is één centraal punt in de wijk waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wonen en leven in de wijk Presikhaaf. De Buurtbalie is gevestigd op de begane grond van het MFC Presikhaven en is elke dinsdag geopend van 13.00 tot 14.30 uur.

De Buurtbalie is opgericht om het voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken vragen te stellen over wonen en leven in de wijk. Zo hoeven ze niet te kiezen bij welke organisatie ze moeten zijn; de organisaties zijn gewoon allemaal aanwezig. Buurtbewoners kunnen vragen stellen over veiligheid, afval, de huurwoning, activiteiten in de wijk, ideeën voor de wijk, energiebesparing, vrijwilligerswerk etc.

Samenwerkingspartners

De Buurtbalie is een initiatief vanuit het opbouwwerk van Rijnstad. Elke dinsdag zijn de volgende samenwerkingspartners aanwezig: Portaal, Vivare, wijkagenten Presikhaaf, Rozet, Energiebank, wijkconciërges Presikhaaf, kinderwerk Rijnstad en Wijkteam Presikhaaf. Daarnaast sluiten (1x per maand of meer) ook Vrijwilligerscentrale Arnhem, Volkshuisvesting, Vitanos en Team Leefomgeving Presikhaaf.

Praktische informatie

MFC Presikhaaf is te vinden aan de Laan van Presikhaaf 7. De Buurtbalie is elke dinsdag open tussen 13.00 en 14.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Spel aan Huis bestaat 35 jaar en om dat feestelijk te vieren, bracht wethouder
Nermina Kundić een bezoekje aan ons wijkcentrum De Hobbit. De collega’s van Spel aan huis hebben hier hun kantoorruimte.

Na het aansnijden van de taart deelde de wethouder taart uit, ook aan de kinderen en hun ouders die nog aanwezig waren in de Hobbit. De kinderen hadden namelijk net pannenkoeken met banaan gebakken en gegeten (met de kinderwerkers van Rijnstad), maar een taartje ging er nog wel in.

Spel aan Huis

Bij Spel aan Huis komen getrainde HBO-studenten bij kinderen van 1,5 tot en met 6 jaar thuis om te spelen. Spel aan Huis zorgt voor een betere ontwikkeling in de voor- en vroegschoolse leeftijd. Een kind dat speelt ontwikkelt zich beter, krijgt meer zelfvertrouwen en kan zich beter concentreren. Bovendien wordt ook de ouder(s) betrokken bij het spelen.

In 2023 bestond dit landelijk uitgevoerd home based programma 35 jaar. In 2024 bestaat het 35 jaar in Arnhem.

Stagiairs van de HAN

Bij Spel aan Huis werkt een coördinator, maar het zijn stagiairs van de HAN (pedagogiek of social work) die de gezinnen ondersteunen. Nermina Kundić was erg geïnteresseerd in de werkwijze en de ervaringen van de stagiairs. Zij vertelden dat het zo belangrijk is om ook de ouders te betrekken. “Ik kwam bij een gezin waar geen spelmateriaal is, dus ben ik samen met de moeder en de kinderen naar de Speelstoet geweest. De dochter wilde dolgraag een fiets. Zo fijn dat ze die bij de Speelstoet hadden. Samen met de fiets en andere spelletjes zijn we weer naar huis gereden”, aldus een stagiair.

Wethouder Nermina Kundić sloot het gesprek af met het vragen naar tips. Een aantal voorbeelden: “Betere toegankelijkheid bijvoorbeeld van de bibliotheek. Organisaties weten elkaar niet goed te vinden. Een goede sociale kaart.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website

 

Je bent of wordt 18 jaar. Het leven lacht je toe, de toekomst ligt open… maar met het worden van 18 jaar komen ook verantwoordelijkheden en plichten! Wil je weten welke? De bekendste is het afsluiten van je eigen zorgverzekering. En wat dacht je van zaken als een WA-verzekering, belastingaangifte, inschrijving voor een huurwoning? Maar er is nog veel meer!

Meer weten?

Wil je weten hoe je het een en ander moet regelen? Kom dan donderdag 14 maart om 19.30 uur naar Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) aan de Cuperstraat 9 in Bemmel. Zij doen, samen met Rijnstad en andere lokale organisaties, uit de doeken hoe en wat je moet doen om goed de toekomst in te gaan want de financiële gevolgen kunnen groot zijn als je bepaalde handelingen vergeet. En voor vervelende verrassingen staan, is niet leuk.
Via een spel maak je kennis met wat er allemaal op je afkomt na je 18e op financieel gebied.

Waar? Kantoor SWL, Cuperstraat 9, Bemmel
Wanneer? 14 maart 19.30 uur
Aanmelden? Graag vooraf per mail meldpunt@swlingewaard.nl of via telefoon 088 – 255 25 55

Informatie voor ouders

Wil je als ouder/verzorger weten hoe je je kind kunt helpen en wat er allemaal mogelijk is? Dan organiseert SWL, samen met Rijnstad, een informatieavond voor jou als ouder/verzorger. Kom op 12 maart om 19.30 uur naar de Cuperstraat 9 voor deze voorlichting. Meer informatie is te vinden op www.swlingewaard.nl/activiteiten. Graag vooraf aanmelden via mail: meldpunt@swlingewaard.nl of via telefoon 088 – 255 25 55.

Dinsdag 27 februari hebben Rijnstad en vele andere partijen in gemeente Lingewaard een handtekening gezet onder het convenant Veiligheid in en om School OBC Huissen.

De deelnemende partijen onderschrijven de afspraken om de veiligheid en het sociaal leerklimaat op school te verbeteren. Dit convenant geldt voor in én om school. Samen werken aan een veilige school (voor leerlingen en personeel), een veilige buurt en een veilig gezin van de leerlingen.

Diana Ruiz is actief als gezinscoach vanuit Rijnstad op OBC Huissen. Vanuit haar rol neemt ze deel aan het signaleringsoverleg en kernteamoverleg om zo mee te denken en waar nodig met ouders en leerlingen in gesprek te gaan.

Samen werken

Naast Rijnstad zetten de volgende partijen een handtekening onder het convenant:

 • Gemeente Lingewaard
 • Stichting Aanpak Straat- en Schoolveiligheid
 • Politieteam Rivierenland West
 • OverBetuwe College Huissen
 • AM-Supportteam
 • Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre
 • Stichting Sociale Wijkteams Arnhem
 • Stichting Welzijn Lingewaard