Bezoek aan buurthuiskamer de Fontein in Kronenburg

20240619_145707

Hoe kun je bewoners meer betrekken bij hun buurt? Welke onderwerpen zijn belangrijk voor buurtbewoners? En hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag kunnen met die thema’s? Dit zijn vragen waar de Schotse senior onderzoeker Sarah Ward van de universiteit in Edinburgh onderzoek naar doet. Woensdag 19 juni bracht Sarah Ward een bezoekje aan een aantal vrijwilligers en buurtbewoners van buurthuiskamer De Fontein.

Sarah Ward kijkt als expert mee in  een onderzoek dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Verwey-Jonker Instituut doen in 33 buurten in Nederland, waaronder Kronenburg. Ook Rijnstad werkt mee aan het onderzoek. Dit onderzoek gaat zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van de ABCD aanpak (Asset Based Community Development) die de opbouwwerkers van Rijnstad ook gebruiken in hun werk.

Buurthuiskamer de Fontein

De Fontein is drie jaar geleden ontstaan, omdat uit onderzoek bleek dat er in de wijk veel eenzaamheid heerst. Rijnstad heeft gezorgd voor een ruimte waar een buurthuiskamer kon komen. Eerst zat hier een groetenboer. Buurtbewoners hebben daarna zelf het initiatief genomen om de ruimte op te knappen en ze zijn de ruimte gaan gebruiken voor ontmoetingen. Soms organiseren ze ook activiteiten. De opkomst was meteen heel groot. Inmiddels zijn er vriendschappen ontstaan, doen ze af en toe kleine klusjes bij iemand, en gaan ze bijvoorbeeld samen wandelen. Voor veel bezoekers is de Fontein een vaste waarde geworden, waar ze aanspraak en gezelligheid vinden.

Eenzaamheid tegengaan

Sarah Ward is onder de indruk van de verhalen van de buurtbewoners. “Dit is mijn tweede huis”, vertelde een mevrouw die in een van de hoge flats woont. Daar is ook een ontmoetingsruimte, maar die is vaak dicht. De Fontein is alleen op zaterdag en vrijdagmiddag gesloten. “Mijn man is een half jaar geleden overleden. Mijn buurvrouw heeft me meegenomen naar de Fontein en ik voelde me meteen thuis. Ik ben veel minder eenzaam en kan mijn verhaal kwijt.”

Nederlands onderzoek

Annica Brummel, senior onderzoeker van de HAN, vertelt de buurtbewoners over het onderzoek dat zij en Rijnstad gedaan hebben in de wijk. Het gaat over de thema’s die in de wijk spelen en de waarden die bewoners belangrijk vinden. Het onderzoek vond net voorbij de busbaan plaats. Dichtbij, maar voor het gevoel van de aanwezigen is dat een heel ander gedeelte van hun wijk. Toch herkenden ze zich in de resultaten en merkte 1 van de aanwezigen op dat ze ook daar wel eens over het bestaan van de buurthuiskamer konden gaan vertellen.

De resultaten worden binnenkort openbaar gemaakt.