Bezoek wethouder Nermina Kundić

Bezoek wethouder

Spel aan Huis bestaat 35 jaar en om dat feestelijk te vieren, bracht wethouder
Nermina Kundić een bezoekje aan ons wijkcentrum De Hobbit. De collega’s van Spel aan huis hebben hier hun kantoorruimte.

Na het aansnijden van de taart deelde de wethouder taart uit, ook aan de kinderen en hun ouders die nog aanwezig waren in de Hobbit. De kinderen hadden namelijk net pannenkoeken met banaan gebakken en gegeten (met de kinderwerkers van Rijnstad), maar een taartje ging er nog wel in.

Spel aan Huis

Bij Spel aan Huis komen getrainde HBO-studenten bij kinderen van 1,5 tot en met 6 jaar thuis om te spelen. Spel aan Huis zorgt voor een betere ontwikkeling in de voor- en vroegschoolse leeftijd. Een kind dat speelt ontwikkelt zich beter, krijgt meer zelfvertrouwen en kan zich beter concentreren. Bovendien wordt ook de ouder(s) betrokken bij het spelen.

In 2023 bestond dit landelijk uitgevoerd home based programma 35 jaar. In 2024 bestaat het 35 jaar in Arnhem.

Stagiairs van de HAN

Bij Spel aan Huis werkt een coördinator, maar het zijn stagiairs van de HAN (pedagogiek of social work) die de gezinnen ondersteunen. Nermina Kundić was erg geïnteresseerd in de werkwijze en de ervaringen van de stagiairs. Zij vertelden dat het zo belangrijk is om ook de ouders te betrekken. “Ik kwam bij een gezin waar geen spelmateriaal is, dus ben ik samen met de moeder en de kinderen naar de Speelstoet geweest. De dochter wilde dolgraag een fiets. Zo fijn dat ze die bij de Speelstoet hadden. Samen met de fiets en andere spelletjes zijn we weer naar huis gereden”, aldus een stagiair.

Wethouder Nermina Kundić sloot het gesprek af met het vragen naar tips. Een aantal voorbeelden: “Betere toegankelijkheid bijvoorbeeld van de bibliotheek. Organisaties weten elkaar niet goed te vinden. Een goede sociale kaart.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website

 

Voor Rijnstad zijn vrijwilligers heel belangrijk. Er zijn zo’n 550 (geregistreerde) vrijwilligers actief bij Rijnstad, onder andere als taalmaatjes, in de wijk, bij het kinder- en jongerenwerk, bij onze gezinsprogramma’s, bij Willemeen en bij de Vrijwilligerscentrale Arnhem.

Uit het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek blijkt dat 82% van de vrijwilligers van Rijnstad met plezier als vrijwilliger werkt en veel uitdaging heeft. Het voelt goed om anderen te helpen: dat is voor 81% van de vrijwilligers de belangrijkste reden om actief te zijn. De deelnemers aan het onderzoek geven Rijnstad gemiddeld een 7,7. Dat is prima cijfer. Bovendien geven de respondenten ook een aantal tips en verbeterpunten.

Verbeterpunten

Met deze 3 verbeterpunten gaat Rijnstad direct aan de slag:

 • Declareren van onkosten eenvoudiger maken.
 • De betrokkenheid vanuit Rijnstad met vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in het algemeen verbeteren:
  -We ontwikkelen een welkomstpakket voor (nieuwe) medewerkers.
  -We laten meer het belang van vrijwilligers zien.
  -Rijnstad Volare maakt een jaarplanning met workshops en trainingen voor vrijwilligers.
 • Weten wie de contactpersoon is waar vrijwilligers terecht kunnen met vragen (bij afwezigheid vaste contactpersoon):
  -Het vrijwilligersbeleid wordt vernieuwd en opgenomen in de jaarplannen van de teams.
  -Er komt een aandachtsfunctionaris vrijwiligerswerk.

Meer informatie

Bekijk het factsheet Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek 2024 of stuur een e-mail naar info@rijnstad.nl

Wil je ook vrijwilliger worden bij Rijnstad? Stuur dan ook een mail naar info@rijnstad.nl 

Burgemeester Marcouch heeft op 22 januari 24 kinderen beëdigd als Politiekid. Het trainingsprogramma heeft als doel dat de kinderen sterker in hun schoenen staan. Tijdens de opleiding is er aandacht voor het aanleren van vaardigheden als samenwerken, zelfvertrouwen, conditie en gezondheid. En ze lopen mee met de wijkagenten. Hun opleiding gaat volgende week van start. Rijnstad begeleidt de kinderen uit groep 5 + 6, AM-Support begeleidt de kinderen uit groep 7 + 8. Gemeente Arnhem (Team Leefomgeving Malburgen) en politie zijn de overige deelnemers aan het project onderdeel van de Arnhem-Oost Aanpak.

De belofte

Wijkagenten Sandra en Erik vertelden tijdens de bijeenkomst dat ze het hartstikke druk hebben en dat ze hulp nodig hebben. Ook vertelden ze over de belofte die ze moeten afleggen. Burgemeester Marchouch vertelde over de tijd dat hij zelf politieagent was. Zijn droombaan. De kinderen krijgen ook een eigen uniform: een geel hesje met op de achterkant Politiekids, een pet en een officieel kaartje met hun naam. Zo zijn ze goed zichtbaar in de wijk. Daarna werden alle kinderen 1 voor 1 beëdigd. “Allemaal recht staan, hoofd recht houden en duidelijk Ja, dat beloof ik zeggen”, aldus de burgemeester. Je zag ze groeien in hun rol.

Trainingsprogramma

De kinderen krijgen een half jaar op maandagmiddag na school een training van kinder- en jongerenwerkers over samenwerken, conflictbeheersing, gezonde leefstijl en mentale en fysieke weerbaarheid. Daarnaast gaan ze op pad met wijkagenten, waarbij ze bijvoorbeeld meelopen tijdens controles op fietsverlichting of met een laserpistool de snelheid van auto’s meten.

Maandag 29 januari is de eerste bijeenkomst die gaat over sterk in je schoenen staan. Aan het eind van het traject krijgen de kinderen, als ze voldoende credits hebben verdiend, een Politiekids diploma.