Hulp Online

Hulp Online Het kan iedereen overkomen: het hoofd vol met vragen en nachten piekeren over problemen ... Of het nu gaat om opvoedvragen, het overlijden van een dierbare, relatieproblemen of behoefte aan advies over uw financiële situatie? Hulp Online van Rijnstad helpt!

 

 

Wat is Hulp Online?
Hulp Online biedt hulp met betrekking tot voorzieningen en wet- en regelgeving aan alle inwoners van de gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Rheden en gemeente Rozendaal. 

Hoe werkt Hulp Online?
Via het formulier Hulp Online biedt Rijnstad ondersteuning en begeleiding door e-mailcontacten met een hulpverlener. Vragen stellen kan 24 uur per dag. De hulpverlening is gratis. Afhankelijk van de vraag die u stelt krijgt u contact met een maatschappelijk werker of sociaal raadsman/-vrouw. De hulpverlening kan bestaan uit het eenmalig verstrekken van informatie en advies of online hulpverlening via e-mail. Ook is het mogelijk de hulpverlening op een van onze kantoren voort te zetten. 

Situaties waarin Hulp Online ondersteuning kan bieden
Echtscheiding, rouwverwerking, stress en spanningsklachten, opvoedvragen, eenzaamheid en schulden. Maar ook bij praktische vragen kan Hulp Online helpen. Bijvoorbeeld bij vragen over: uitkeringen, belastingen, toeslagen (o.a. huur- en zorgtoeslag), consumentenzaken en incassokosten.

Privacy en persoonsgegevens
U wordt gevraagd om zowel uw e-mailadres als uw postcode in te vullen in het formulier Hulp Online, omdat de hulpverlening alleen voor inwoners van de gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Rheden en gemeente Rozendaal bedoeld is. De overige gegevens zijn niet verplicht in te vullen. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy vindt u op de pagina privacy en klachten.


Contact

Inwoners van gemeente Arnhem

Vul het formulier Hulp Online in bij vragen over wet- en regelgeving. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur per e-mail antwoord van een hulpverlener.

Heeft u andere vragen? Bijvoorbeeld over echtscheiding, rouwverwerking, stress en spanningsklachten, opvoedvragen, eenzaamheid en schulden, dan kunt u rechtstreeks terecht bij www.zodoenwehetinarnhem.nl

 

 

 

Inwoners van gemeente Lingewaard, gemeente Rheden en gemeente Rozendaal

Vul het formulier Hulp Online. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur per e-mail antwoord van een hulpverlener.

Meer informatie

 Wilt u meer weten over de dienstverlening van Rijnstad? Op deze pagina's vindt u meer informatie: