MALBURGEN_soepactie_jongeren_170221_012

Stage bij Kinderwerk Rijnstad

Kinderwerk van Rijnstad richt zich op de ondersteuning van kinderen (tot en met de basisschoolgaande leeftijd) en hun ouders in Arnhem. Wij zijn er met name voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De expertise van onze kinderwerkers is het signaleren en analyseren van de pedagogische behoefte van het kind in relatie tot de pedagogische context. Op basis hiervan bieden zij begeleiding en activiteiten die bijdragen aan de pedagogische doelen en ontwikkeling van het kind (en hun ouders). De activiteiten, voornamelijk gericht op thema’s die voor kinderen van belang zijn, zijn een middel om sociale, emotionele en motorische vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen en verbeteren. Zo krijgen zij betere startkansen in de samenleving.

De inzet van Kinderwerk draagt bij aan de drie pijlers:

  1. Optimale ontwikkelkansen.
  2. Voorkomt de inzet van maatwerkvoorzieningen.
  3. Beperkt de inzet van maatwerkvoorzieningen.

Kom stage lopen bij Rijnstad!

Spreekt dit jou aan en wil jij vanuit jouw opleiding (MBO Sociaal Werk, HBO Social Work, HBO Pedagogiek, HBO Vaktherapie) een bijdrage leveren in de Arnhemse wijken én de kans krijgen om je verder te ontwikkelen als toekomstig professional? Kom dan stage lopen bij Rijnstad, je bent van harte welkom!

Stageaanvraag

Kies hieronder de gewenste wijk voor jouw stage en stuur jouw motivatie en CV, samen met jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres naar de kinderwerker in die wijk. Vermeld hierbij ook de dagen waarop je stage moet lopen.