Privacy en klachten

Privacy en klachten Stel dat u ontevreden bent over de manier waarop Rijnstad u behandelt of met uw vraag om hulp omgaat. Dan kunt u dat laten weten aan de medewerker waar u contact mee heeft maar u kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie. In de klachtenregeling kunt u lezen hoe dit werkt.

 

 

 

Om uw klacht te bespreken, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Rijnstad of u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

Onafhankelijke Klachtencommissie
p/a Zorgbelang Gelderland/Utrecht
Postbus 5310
6802 EH Arnhem

Voor uitgebreide informatie kunt u de folder Privacy & klachten downloaden.   

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.


Voor wie?
Alle klanten/cliënten van Rijnstad.