IKC De Klimboom

Breezandpad 5
6843 JM Arnhem

De Speelmorgen

Maandag van 09.15 – 11.15 uur

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Almedina Music, 06 – 45 05 50 60 of speelmorgen@rijnstad.nl. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Kinderwerk EKCA

Meidenclub donderdag van 14.30 – 16.00 uur. Locatie: kantine EKCA

Het kinderwerk van Rijnstad vindt het belangrijk dat de kinderen en andere bezoekers die komen zich in een gezonde omgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Het kinderwerk is een belangrijke partij in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen.

Kinderwerkers maken duidelijk afspraken over dit thema in ons beleid over de gezonde eetomgeving, we communiceren dit en maken dit zichtbaar op de locatie en op onze website en/ of sociale media.

Tevens zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers/collega’s dit uitdragen en ernaar handelen.  Zo geven we kinderen het goede voorbeeld in deze wijk en bieden we iedereen een gezonde omgeving. We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk en opvallend.

We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Daarnaast hebben wij nog meer afspraken gericht op het creëren van een gezonde omgeving:

  • Ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf producten;
  • We presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend;
  • Wij werken actief samen met Gezond Onderweg, Sportbedrijf Arnhem en Vitanos;
  • Afspraken die gemaakt worden met andere partners tijdens de jeugdtafel worden geïntegreerd tijdens activiteiten;
  • Tijdens activiteiten worden er gezonde snacks aangeboden met (fruit)water;
  • Tijdens een kookactiviteit wordt er altijd gewerkt met de schijf van vijf en worden er gezondere keuzes gemaakt;
  • Naast ons reguliere aanbod, organiseren wij in de vakantie activiteiten met Sportbedrijf Arnhem die gericht zijn op beweging en buitenspelen.

De JOGG-Teamfit aanpak werkt met kleine stapjes richting een gezondere omgeving; de challenges