In gesprek roz

In gesprek met Marleen van Dasler, Energiebank

Marleen van Dasler werkt als projectcoördinator ‘Energiecoaches Malburgen’ voor de Stichting Energiebank Regio Arnhem. Marleen: “Het uitgangspunt van dit project is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten als energiecoach. Zij helpen de inwoners van Malburgen om energie te besparen. Voor de energiecoaches is het werk- en leertraject, waarin ze naast hun werk ook een opleiding volgen. Het project is een samenwerking tussen Vattenfall, gemeente Arnhem, woningcorporaties Volkhuisvesting en Vivare en de Energiebank regio Arnhem.

Marleen: “De energiecoaches helpen inwoners inzicht te krijgen in hun gedrag rondom energieverbruik en zij helpen met het installeren van gratis energiebesparende producten. Het bleek in praktijk moeilijk te zijn om ‘achter de voordeur’ te komen. Bij de start van het project bleven deze voor ons vaak gesloten. Er was veel wantrouwen bij de huishoudens die we bezochten. Ze waren bang dat we de zoveelste colporteur waren en dat ze uiteindelijk toch een rekening zouden krijgen, of dat we hen wilden overhalen om over te stappen naar een andere energieleverancier. Ook werd de buurthuiskamer De Duiventil in ’t Duifje, onze standplaats, niet goed bezocht. En daarbij, was voor mij alles nieuw. Hoe de sociale structuren in elkaar zaten en de sociale kaart binnen Malburgen was nog onduidelijk. Ik moest het zelf ontdekken. Gelukkig kwam Hanspaul Maarseveen, opbouwwerker bij Rijnstad, bij mij in beeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het project verder op gang kwam. Hij heeft ons geholpen met het bereiken van de bewoners door zijn sleutelfiguren in de wijk te benaderen en te informeren over dit project. Hierdoor werden de energiecoaches zichtbaar.”

“De energiecoaches horen regelmatig schrijnende verhalen. De energierekening is soms hoger dan de huur. Wat wij kunnen bieden, is dat we inzicht geven in je verbruik. Ons motto is: “Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen”. Maar de vragen waren vaak breder dan alleen energie. Ook daarin vonden we de samenwerking met Rijnstad. Hanspaul heeft voor onze energiecoaches trainingen verzorgd zodat de energiecoaches kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld Goed Geregeld Arnhem, Vroeg Erop af en de Wijkteams Arnhem.”

“Omdat de drie coaches uit het project niet geheel Malburgen konden helpen, is het project uitgebreid met een tweede fase. Er volgde een nieuwe vacatureronde. De insteek was anders dan in de eerste fase aangezien het werkgelegenheidsaspect niet meer van toepassing was. Iedereen kon solliciteren. Al werd het wel als een pre gezien wanneer je woonachtig was in Malburgen en/of meerdere talen sprak. Marleen: “De ene na de andere sollicitatie kwam binnen. We hebben nu in totaal 12 energiecoaches die voor ons werken in Malburgen.”

“Hanspaul en ik werken nog veel samen. Gezamenlijk pakken we de straatacties op. Zo staan we eerdaags op de markt bij De Drieslag. Hanspaul met het Krachtpunt; zijn energie ‘huisje’ en wij met onze energiecoaches.”

Over wat haar werk zo leuk maakt, antwoordt Marleen: “Als ik maar één van die coaches vanuit een minder kansrijk bestaan kan helpen naar een meer normaal leven, dat zou fantastisch zijn. En daarbij al die huishoudens blij maken met concrete hulp, dat geeft mij zo’n voldoening!

Marleen blikt vooruit op dit jaar. “Dat we in 2023 heel Malburgen de kans hebben gegeven om een energiecoach in huis te hebben gehad.” Haar persoonlijke ambitie reikt nog verder. “Wat ik veel zie en hoor, is dat erbij sommige huishoudens wel twee of drie hulpverleners zijn betrokken zonder dat ze dat van elkaar weten. Het kan zoveel praktischer. Als ik die nu eens kan samenbrengen? Daar gaat zeker iets mee gebeuren als het aan mij ligt.”