In gesprek roz

In gesprek met Mariken Goris, directrice De Monchyschool

De Monchyschool, Stichting Pas en Rijnstad werken samen aan het huiswerkproject in Malburgen-West. Doel van het project is om basisschoolleerlingen te helpen met het huiswerk en het plannen ervan. Om de kwetsbare overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te verkleinen, is het project inmiddels uitgebreid met leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Mariken Goris, directrice De Monchyschool: “We zijn een kleine school met 108 kinderen van 26 nationaliteiten. De wereld komt hier samen. Kinderen komen hier vaak binnen met achterstand”. Mohammed Zathi, jongerenwerker bij Rijnstad: “We zien dat er een grote behoefte is aan huiswerkbegeleiding en ondersteuning.” Mariken: “Bij ouders is het vaak niet weten en niet kunnen. Niet weten omdat ze bijvoorbeeld deze begeleiding vroeger zelf niet kregen en hoe kun je dan nu zelf je kind helpen? En niet kunnen omdat ouders soms niet thuis zijn op de tijdstippen dat de kinderen hun huiswerk normaliter maken. Zo hebben we in deze wijk veel alleenstaande moeders, die sprokkelen qua werk alles bij elkaar om hun bestaansniveau op peil te houden.”

Mohammed: “Samen met Hasbia Ouali, van Stichting Pas, sloegen we de handen ineen. Hasbia is een intermediair voor ouders en de school en bevordert de kansengelijkheid in de stad. Het resultaat was dat we in oktober 2022 huiswerkbegeleiding bieden aan kinderen van groep 7 en 8. Dat doen we in het jongerencentrum Fresh. Zo kom ik met mijn werk eerder en anders in contact met kinderen en ouders.”

“Om ouders hierover te informeren, organiseerden we een avond met als thema de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs”, vertelt Mariken. “Met z’n drieën: Hasbia, Mohammed en ik. Wat betekent dit nu? Wanneer doe je wat? Wat is lastig? En aansluitend introduceerden we het project huiswerkgeleiding: kijk dit is wat wij ontwikkeld hebben.”

Mohammed: “Na de herfstvakantie zijn we gestart met 20 kinderen. Elke vrijdagmiddag, na half 3 komen ze van school rechtstreeks naar Fresh. Jeugdwerkers en stagiaires van de Hogeschool Arnhem  Nijmegen, vangen daar de kinderen op. Het eerste half uur kletsen we even, drinken iets en daarna gaan ze in groepjes werken aan hun huiswerk en we helpen daarbij.”

Inmiddels heeft het project een vervolg gekregen. Mohammed: “De overgang van basis naar voortgezet is zo’n kwetsbaar moment, waar schooluitval op de loer ligt. Dat moet zo soepel mogelijk verlopen. Daarom startten we dit schooljaar met een pilot: huiswerkbegeleiding voor eerstejaars leerlingen van het voorgezet, dus de ex-leerlingen van De Monchy. De opzet is iets anders. Voor de exacte vakken komt er namelijk een vakdocent.”

“Ik ben trots op wat we gezamenlijk, in zo’n korte tijd hebben bereikt”, vervolgt Mariken. “We hebben een plek gecreëerd waar kinderen stimulans en rust vinden. Er zijn nu kansen voor de kinderen om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Daarbij is het ook een sociaal vangnet met jeugdwerk. Voor kinderen het uitgebreide netwerk in de wijk!” Mohammed: “Met huiswerkbegeleiding dragen we bij aan gedragsverandering. Dat is onze expertise als jongerenwerk. In deze samenwerking komt dit zo goed bij elkaar.”

Mohammed: “Volgende week ga ik in gesprek met een andere basisschool in de wijk De Laar. Zij hebben interesse in onze gezamenlijk aanpak”. Mariken: “Ik wil deze school en ook andere scholen meegeven: zoek je partners, ga het doen, het is allemaal niet zo ingewikkeld.”