“Zoek elkaar op, werk samen! Samen bereik je veel meer en bied je het beste voor de kinderen van de wijk”

Saskia en Ton over de samenwerking tussen Margarethaschool en Rijnstad

Een erg goede en prettige samenwerking! Daar zijn Ton Meboer, directeur van de Margarethaschool in Arnhem, en Saskia Nout, kinderwerker bij Rijnstad, het zeker over eens. Al 16 jaar is Saskia betrokken bij de Margarethaschool en actief in de Arnhemse wijk Malburgen. Dit gaat verder dan alleen het organiseren van naschoolse activiteiten. Ze zijn er echt samen voor de kinderen uit de wijk. Ook tijdens schooltijd worden bijvoorbeeld brugklastrainingen gegeven door Saskia. Saskia vertelt: “Het is heel fijn om te merken dat de samenwerking zo hecht is, dat ik het vertrouwen van Ton en het team krijg om tijdens de reguliere schooltijd aan de slag te gaan met de leerlingen.” Ton vult aan: “We vinden dit echt van toegevoegde waarde voor onze leerlingen.”

Kansengelijkheid

Omdat de school er tijdens schooltijd en Rijnstad er na schooltijd is voor de kinderen, krijgen ze een goed beeld van elk kind. Hierdoor kunnen ze het beste bieden voor elk kind en werken aan de ontwikkeling. Ton: “Vanuit de gemeente krijgen we de opdracht om kansrijk opgroeien op de kaart te zetten in de wijk. Kinderen groeien op in deze sociaal economisch wat zwakkere wijk en hebben hierdoor wellicht minder kansen. Ons team vindt het belangrijk dat deze kinderen net wat meer aandacht krijgen waardoor er meer kansengelijkheid ontstaat. Saskia sluit hier, met het kinderwerk, perfect op aan. Samen bekijken we continu het aanbod op het gebied van onder andere bewegen, cultuur, taalontwikkeling, opvoedkunde; sluit dit aan bij wat het kind nodig heeft?!”

Jonge mantelzorgers

Eén op de 5 leerlingen in Nederland is jonge mantelzorger. De school heeft extra aandacht voor deze groep en geeft een speciale les aan groep 7 en 8. Het belangrijkste doel van deze les is om meer bewustwording te creëren. Saskia: “We hebben een project met MVT Arnhem waarbij ik de klas in ben gegaan. Aan kinderen van groep 7 en 8 met interesse voor dit onderwerp laat ik een voorstelling over de jonge mantelzorger zien. Vervolgens ga ik, met behulp van een kletspot, het gesprek aan met de kinderen. Dit heeft voor veel emotie bij leerlingen en ook bij de leraren gezorgd maar ook voor bewustwording en begrip over en weer. Wanneer een leerling altijd te laat op school komt, kan hier meer achter schuilgaan.” Ton vult aan: “Saskia pakt hier een prominente rol als kinderwerker en dit werkt heel goed. Ouders en het team hebben vertrouwen in haar en in de organisatie op deze school en dan is veel mogelijk, met vertrouwen. Een goed initiatief als dit, is dan goed uit te rollen.”

Plusklub

De school werkt ook met een Plusklub. Dit zijn naschoolse activiteiten. Voor alle groepen zijn er activiteiten op het gebied van sport, theater, techniek, taal, cultuur, muziek en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Saskia vervult hier een coördinerende rol vanuit de school. Ton: “Doordat Saskia deze rol vervult vanuit de school én ook actief is als kinderwerker voor de kinderen van de wijk, zorgt zij ervoor dat er geen overlap ontstaat in het aanbod. Dat zorgt voor de perfecte samenwerking én het perfecte aanbod voor de kinderen.”

Zoek elkaar op!

De samenwerking tussen de Margarethaschool en het kinderwerk van Rijnstad zorgt ervoor dat zij het beste bieden voor de leerlingen van de school maar ook de andere kinderen in de wijk Malburgen. Rijnstad zoekt graag de samenwerking met scholen en dit is ook steeds meer terug te zien in de Arnhemse wijken. Saskia: “Zoek elkaar op! Kinderwerk van Rijnstad is te vinden in veel Arnhemse wijken waar uiteraard ook scholen zijn. Zoek elkaar op, werk samen! Samen bereik je veel meer en bied je het beste voor de kinderen van de wijk!”