Algemeen maatschappelijk werk Lingewaard

In Lingewaard geven wij advies en ondersteuning aan inwoners bij de volgende onderwerpen: relatieproblemen, echtscheiding/relatiebreuk, stress- en spanningsklachten, verwerking, assertiviteit, huiselijk geweld, opvoedingsvragen, cliëntondersteuning en praktische zaken als huisvesting, werk en inkomen.

Voor alle inwoners van Lingewaard

Onze hulp is vrij toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Wij bieden hulp zo kort als kan en zo lang als nodig. Indien er sprake is van complexe psychische problematiek, verslaving, psychiatrie of LVB-problematiek verwijzen wij door naar gespecialiseerde hulpverlening. Vaak is hiervoor een indicatie van de gemeente nodig, met wie wij veel samenwerken.

Men kan zichzelf aanmelden via onze inloopspreekuren of telefonisch en via Hulp online. Ook kan naar ons verwezen worden door instanties zoals huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerk, politie, gemeente, enz. Dat kan telefonisch maar ook via ons mailadres: aanmeldinglingewaard@rijnstad.nl