Arnhemse Uitdaging

Arnhemse Uitdaging De Arnhemse Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (ook ruimtes), menskracht (ook kennis en kunde) en middelen (geld). Non-profitorganisaties kunnen een vraag indienen. Deze wordt besproken in een zogenaamde Matchgroep, waarin vrijwilligers uit verschillende bedrijven zitten. Zij beoordelen of het plan een positief effect heeft op de leefkwaliteit in Arnhem. Zo ja, dan gaat de Matchgroep op zoek naar bedrijven die een bijdrage kunnen leveren. Arnhemse bedrijven worden zo gestimuleerd om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties.

 

Andere initiatieven van de Arnhemse Uitdaging om vraag en aanbod te koppelen:

  • De Spullenbank: meubels e.d. die over zijn in het bedrijfsleven gaan naar non-profitorganisaties;
  • De Cadeautjesbank: gadgets die over zij in het bedrijfsleven gaan naar non-profitorganisaties;
  • De Klussenbank: aanbod van klussen waarbij meer handen en kennis nodig is dan aanwezig bij de vragende organisatie;
  • De Profielenbank: maatschappelijke organisaties kunnen aangeven hoe zij graag willen samenwerken met bedrijven;
  • De Creatieve Denktank: brainstormen met creatieve professionals over communicatievraagstukken
  • Workshops en Ontmoetingsevents

Klik hier om het filmpje te bekijken over wat de Arnhemse Uitdaging doet.

Voor wie?
Voor stichtingen, verenigingen, of actieve buurtbewoners, die ondersteuning nodig hebben voor activiteiten in hun wijk of voor hun instelling of vereniging in Arnhem. Dat kan zijn in de vorm van geld, spullen, of extra ‘handen’, kennis en kunde.

Voor bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in concrete acties. 

Belangstelling?
Contactpersoon voor bedrijven
Mariska Perrier
T 06 22 66 75 24
E info@arnhemseuitdaging.nl

Contactpersoon voor aanvragers
Miriam Kemperman
T 06 15 96 00 92
E info@arnhemseuitdaging.nl

Beiden zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag

Meer informatie

Arnhemse Uitdaging
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
T (026) 35 17 951

www.arnhemseuitdaging.nl