Arnhemse jeugd onverminderd welkom in De Madser

In tegenstelling tot berichtgeving die rond gaat op diverse social media is op geen enkele manier sprake van bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk door de gemeente Arnhem. De veranderingen die Rijnstad zou willen voor het jongerenwerk in De Madser hebben als doel om meer jongeren uit Arnhem Zuid gebruik te laten maken van het jongerencentrum. Jongeren uit alle gebieden van Arnhem, dus ook de bestaande bezoekers, blijven natuurlijk onverminderd welkom. Als meer jongeren gebruik gaan maken van De Madser kan dit wel gevolgen hebben voor de programmering. Rijnstad betreurt dat het beeld is ontstaan dat De Madser voor het jongerenwerk verloren zou gaan. Dat is niet aan de orde.

Veranderingen programmeringen en activiteiten 

Mede als gevolg van demografische ontwikkelingen zien we in de gebieden Rijkerswoerd Vredenburg, Elden-De Laar en Elderveld-Schuytgraaf een sterk stijgende vraag voor inzet van jongerenwerk en activiteiten. Het aantal beschikbare accommodaties voor activiteiten is in verhouding tot Arnhem-Noord zeer beperkt. We willen daarom de bestaande accommodaties, waaronder De Madser, intensiever gebruiken en beter toegankelijk maken voor (groepen) jongeren uit Arnhem Zuid. Wij gaan in overleg met de jongeren, de jongerenwerkers in Arnhem Zuid en met de gemeente, om te kijken hoe we de verschillende belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen en zullen daar in de komende maanden besluiten over nemen. Zowel jongeren die gebruik maken van De Madser als jongeren die dat nog niet doen, zullen wij uitnodigen voor deze overleggen.

Naast ruimte voor activiteiten voor jongeren is er in Arnhem Zuid ook behoefte aan mogelijkheden voor ontmoeting voor en door andere groepen. In de ochtenden en de eerste helft van de middagen is de bezetting van activiteiten door jongeren minimaal. Wij willen de accommodatie efficiënter en effectiever gebruiken door ook andere groepen gebruik te laten maken van De Madser. Bij de ontwikkeling van het gebouw om de toegankelijkheid te verbeteren en het gebruik te intensiveren zijn alle belanghebbenden betrokken.