Willemeen verder onder de vlag van Pop Platform Arnhem

01 juni 2017 - NIEUWS - Popcentrum Jacobiberg, Luxor Live en Willemeen (onderdeel van Rijnstad) gaan met ingang van 2018 op in een nieuwe organisatie: Pop Platform Arnhem. Dit is de uitkomst van het toekomstplan dat de drie partijen gezamenlijk hebben opgesteld op verzoek van de Arnhemse gemeenteraad. De activiteiten zullen zich concentreren op drie locaties: Luxor Live, Willemeen en Arnhems Buiten, de nieuwe locatie van Popcentrum Jacobiberg.

Subculturele podiumfunctie

De afgelopen 10 jaar is de subculturele podiumfunctie van Willemeen en de popmuziek als middel om jongeren te bereiken, uitgegroeid tot het belangrijkste en daarmee ook bekendste element van het jongerencentrum. Toen vorig jaar in opdracht van de gemeente Arnhem een scenario in beeld kwam waarbij Jacobiberg, Luxor Live en Willemeen in de toekomst samen verder zouden gaan, was er de bereidheid om samen de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Ondanks dat Willemeen bij welzijn hoort en Jacobiberg en Luxor Live bij cultuur, is popmuziek een verbindingsfactor die meer overeenkomsten en kansen dan verschillen en belemmeringen laat zien. 

Iedereen doet mee

Het platform is er voor muzikanten, technici en vrijwilligers. Onder de laatste doelgroep schaart het platform ook nadrukkelijk jongeren die deel willen uitmaken van de organisatie. Het platform richt zich daarbij actief op de maatschappelijke ontwikkeling van deze jongeren. 

Jongerenparticipatie omarmd door gemeente

Voor Rijnstad is het van groot belang dat er binnen de nieuwe organisatie voldoende ontwikkelingsruimte, begeleiding en aandacht blijft voor jongeren die verbonden zijn aan het jongerencentrum en dat de identiteit van Willemeen behouden blijft binnen Pop Platform Arnhem. “Nu dit belang is omarmd door de gemeente Arnhem en de samenwerkingspartners binnen PPA, zien wij een prachtige nieuwe toekomst voor Willemeen, waarbij het centrum vanuit cultuur dienstbaar blijft voor de stad. De kennis, organisatie en ervaring die zorgvuldig is opgebouwd binnen Rijnstad krijgt zo een nieuwe bestemming en daar zijn we trots op!” aldus Anja Geritz (directeur/bestuurder a.i. Rijnstad).

Onderdeel van Rijnstad

Willemeen maakt sinds 1994 onderdeel uit van welzijnsorganisatie Rijnstad. Onder de vleugels van de moederorganisatie is de locatie bijna 25 jaar hét stedelijk jongerencentrum geweest van Arnhem. In al die jaren hebben vele honderden vrijwilligers persoonlijk kunnen groeien onder professionele begeleiding van jongerenwerkers van Rijnstad. Honderdduizenden bezoekers hebben hierdoor van de activiteiten kunnen genieten die in het centrum hebben plaatsgevonden. In de nieuwe formule wordt dit alleen maar beter.