Weten = eten: voorzieningencheck met budgetadvies bij aanvraag Voedselbank Arnhem

Weten = eten: voorzieningencheck met budgetadvies bij aanvraag Voedselbank Arnhem 14 maart 2017 - NIEUWS - Rijnstad en Voedselbank Arnhem vinden het belangrijk dat gebruikers van de voedselbank ondersteund worden bij het op orde krijgen van hun financiële situatie. Daarom krijgen aanvragers bij de voedselbank in 2017 standaard een voorzieningencheck met budgetadvies aangeboden. Het samenwerkingsproject ‘Weten = eten’ van Voedselbank Arnhem en Rijnstad levert hiermee een bijdrage aan het terugdringen van de armoede onder Arnhemse inwoners.

Opbrengsten proef 2016: gemiddeld € 958,13 per aanvrager
In 2016 zijn er bij wijze van proef 40 voorzieningenchecks met budgetadvies afgenomen onder inwoners van Arnhem die gebruik maakten van de voedselbank. In 26 situaties was er sprake van een opbrengst: gemiddeld € 958,13 per aanvrager. De Voorzieningencheck met budgetadvies en de aanvullende hulp die geboden wordt bij bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen, kan dus leiden tot een aanzienlijke verhoging van inkomsten voor inwoners die leven op het sociaal minimum. Zo blijft de hulp van Voedselbank Arnhem terecht komen op plekken waar deze hulp het hardst nodig is.

Verhogen inkomsten en verlagen uitgaven
Doel van het project ‘Weten = eten’ is dat mensen al tijdens de aanvraagprocedure bij Voedselbank Arnhem worden geholpen bij het verhogen van hun inkomsten en het verlagen van hun uitgaven. Ook inwoners van Arnhem die al langere tijd gebruik maken van de voedselbank, komen in aanmerking voor een voorzieningencheck met budgetadvies.

Voorzieningencheck met budgetadvies en aanvullende hulp
De Voorzieningencheck is een veel toegepast middel bij de hulpverlening van Rijnstad. Via een checklist wordt bekeken of er sprake is van het ‘niet-gebruiken’ van voorzieningen, regelingen of toeslagen. Als hiervan sprake is, wordt er hulp geboden bij het aanvragen van de voorziening of regeling. Een aanvraag bij Voedselbank Arnhem kan tevens een signaal zijn van een onjuiste beslaglegging op inkomsten of op te hoge aflossingen of betaalafspraken met schuldeisers. Ook hierop wordt actie ondernomen.

Meer nieuws