Speelmorgen

Speelmorgen De Speelmorgen is een goede voorbereiding van uw kind op de peuterspeelzaal. Dat is fijn want als uw kind al gewend is aan een vast ritme en het spelen in een groep, dan wordt de overgang naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor u en uw kind makkelijker.

De Speelmorgen is een ontmoetingsplaats in uw wijk, vlak bij huis, voor u als ouder en uw kind(eren) tussen 10 maanden en 2 jaar oud. De Speelmorgen is in de eerste plaats leuk maar ook leerzaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u ontmoet andere ouders en u kunt met elkaar praten over de opvoeding. Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. 

De Speelmorgen is de stap die u met uw kind maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Als uw kind 2 jaar is, gaat het vanuit de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. Door het vaste ritme van de Speelmorgen is uw kind beter voorbereid. Dat is fijn voor u en uw kind want dat maakt de overgang makkelijker.


Contact en aanmelden

Wilt u graag samen met uw kind meedoen aan de Speelmorgen? Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de coördinator Speelmorgen.

Contactpersoon/-adres

Nevien Gaafar
T 06-450 55 060
E n.gaafar@rijnstad.nl

Kantoor

Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem
T 026-312 77 00 

 

Locaties Speelmorgen 


Het Arnhemse Broek
Wijkcentrum De Symfonie
Valckenierstraat 1
6828 RM Arnhem 
Maandag 09.15  - 11.15 uur

Immerloo
Prisma
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem
Dinsdag 09.15 - 11.15 uur

Klarendal 
MFC Klarendal
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
Donderdag 09.15 - 11.15 uur 
Bij voldoende deelnemers start de maandagspeelmorgen weer op de voorlopige locatie Sonsbeeksingel 110, 6822 BJ te Arnhem. 

 

Vakantie

Tijdens schoolvakanties is er géén Speelmorgen.

Kosten

De kosten van de Speelmorgen zijn 1 euro
per keer. 
Neem zelf een stuk fruit mee voor uw kind.

 

 

 

 

 

 


Malburgen Noord-Oost
MFC de Malburcht
Graslaan 97c
6833 BS Arnhem
Maandag 09.15  - 11.15 uur

Malburgen West
MFC de Spil
Lupinestraat 12
6841 GD Arnhem
Donderdag 09.15 - 11.15 uur

Presikhaaf
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Maandag 09.15 - 11.15 uur 
Dinsdag 09.15 – 11.15 uur
Donderdag 09.15 – 11.15 uur

 

Rijkerswoerd/Kronenburg en Vredenburg
Jongerencentrum de Madser
Kronenburgbusbaan 25 6831 EJ Arnhem
Maandag 09.15 - 11.15 uur 

 

 

Meer informatie

De Speelmorgen heeft een vast programma waarin zoveel mogelijk wordt aangesloten op de, door de kinderopvang gebruikte speel- en leermethode, Kaleidoscoop. Deze methode leert uw kind spelenderwijs de wereld te ontdekken. Uw kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.