Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden Voor welke uitkering of voorziening kom ik in aanmerking? Klopt het dat ik mijn huurtoeslag moet terugbetalen? Kan iemand mij helpen bij het invullen van dit formulier? Waar moet ik aan denken wanneer ik ga scheiden? Sociaal Raadslieden bieden hulp bij problemen met regels en instanties.

 

 

 

 

Waar kunnen wij bij ondersteunen?

De Sociaal Raadslieden van Rijnstad bieden advies en ondersteuning bij vragen over onder andere: 

• uitkeringen;
• belastingen, toeslagen en kwijtschelding;
• consumentenzaken;
• regels rondom scheiding;
• beslagleggingen;
• geldzaken en schulden.

Wat kan je van ons verwachten?

Onze Sociaal Raadslieden geven informatie en advies en helpen bij het zelf invullen van formulieren. Als het nodig is, bemiddelen we met bepaalde instanties. Ieder probleem wordt individueel aangepakt waardoor de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden. 

Hoe werkt het?

Je kunt contact met ons opnemen via het formulier op www.rijnstad.nl/ hulponline of je stelt jouw vraag via het telefonisch spreekuur. Even binnenlopen tijdens de inloopspreekuren kan natuurlijk ook.
Vaak kan in een eerste gesprek jouw vraag al worden beantwoord of kan in één of meerdere vervolggesprekken naar een oplossing worden toegewerkt. Soms moeten we je doorverwijzen naar een andere instantie of werken we juist samen om de vraag op te lossen.


Contact

Ik ben inwoner van de gemeente Arnhem.

Bezoek één van onze spreekuren of stel uw vraag via hulponline.

 

Update Corona 

We werken volgens de verscherpte maatregelen, waardoor onze dienstverlening is aangepast. Dat betekent: 

  • Dat we fysieke contacten met inwoners beperken tot de uiterst noodzakelijke gevallen. We kijken nog waar we in dat geval mensen kunnen ontvangen. We doen dat bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de inwoner om onnodige reisbewegingen te voorkomen. 
  • Een fysieke afspraak inplannen kan alleen in overleg met Sociaal Raadslieden. 
  • Natuurlijk zijn we, net als anders, altijd voor netwerkpartners bereikbaar om een inwonerssituatie te bespreken en samen te kijken wat en hoe wij daarin kunnen bijdragen. Schroom niet om ons daarvoor rechtstreeks te benaderen! 
  • De telefonische spreekuren blijven extra bemenst en verruimd bereikbaar: op werkdagen van 09.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur via telefoonnummer 026 - 3127999.  
  • Eventueel zijn we ook bereikbaar via Hulponline  (www.rijnstad.nl/hulponline).