Rijnstad tekent voor proeftuin Vroegsignalering

Rijnstad tekent voor proeftuin Vroegsignalering 28 maart 2017 - NIEUWS - Rijnstad tekende op 27 maart samen met 9 andere organisaties voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg eropaf’ willen de partijen gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden in gezinnen ontstaan. Het niet betalen van de vaste lasten is een belangrijk eerste signaal dat laat zien dat de financiële situatie zorgelijk is. Door dit te onderkennen en er letterlijk op af te gaan, kunnen problemen worden voorkomen. De betreffende huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.

Organisaties
Naast Rijnstad, VGGM en het Bureau Krediet Registratie tekenden vrijwel alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens mee voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Het gaat daarbij om Menzis, NUON, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en de gemeente Arnhem.

Arnhemse aanpak uniek
De methode van vroegsignalering is niet nieuw. Dat in Arnhem zoveel partners meedoen is wel uniek. Arnhem is één van de weinige gemeenten waar ook gemeentelijke belastingen onderdeel uitmaken van de proeftuin vroegsignalering. Alle partijen zijn het met elkaar eens: vroegsignalering en preventie van financiële problemen betekent niet wachten tot het vijf voor twaalf is, maar al actie ondernemen om half twaalf. 

Huisbezoeken Rijnstad op basis van signaal van beginnende schulden 
De huisbezoeken bij adressen waar een zorgelijke financiële situatie dreigt, worden gedaan door medewerkers van Rijnstad. Het is de bedoeling om op 1 april in drie wijken te starten, namelijk Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen. In de zomer vindt een evaluatie plaats, waarna de aanpak over de rest van de stad kan worden uitgerold. VGGM en het Bureau Krediet Registratie uit Tiel verzorgen de administratieve kant.

"De gemiddelde schuldenlast van iemand die zich meldt bij schulddienstverlening is 42.000 euro. Enorm hoog! Vroeg eropaf biedt ook mensen die er niet direct om vragen een extra kans om op tijd hulp te krijgen. Met al onze ervaring op het gebied van welzijn en schulddienstverlening kunnen wij veel voor deze groep betekenen. Dat er zoveel partners participeren in dit project zorgt voor een stevige basis. Het geeft vertrouwen om het project succesvol uit te rollen in Arnhem."

Arnhemse woningbouwcorporaties zien bij financiële problemen een huurachterstand ontstaan
Een woordvoerder namens de corporaties: "Betalingsachterstanden kunnen het begin zijn van veel ellende, tot uiteindelijk huisuitzetting aan toe. Een situatie die we niemand toewensen. We vinden het daarom belangrijk om in een vroeg stadium met onze huurders te zoeken naar oplossingen. Deze proeftuin zal de schulddienstverlening verbeteren, waarmee voorkomen kan worden dat huurders verder in de problemen komen.”

Ook nutsbedrijven zoals NUON en Vitens zien de noodzaak en het nut van vroegsignalering
René Krüse, procesmanager bij Nuon: “Vroegsignalering is een belangrijk middel om problematische schulden te voorkomen. Het voldoen van de vaste lasten, waaronder de energierekening, blijkt steeds vaker moeilijker te zijn voor een grote groep huishoudens in Nederland. Wij luisteren naar onze klanten en willen hen helpen te voorkomen dat betalingsproblemen problematisch worden.”

Bijschrift foto: woningbouwcorporatie Portaal, welzijnsorganisatie Rijnstad, woningbouwcorporatie  Vivare, Zorgverzekeraar Menzis, Bureau Kredietregistratie Tiel, woningbouwcorporatie Volkshuisvesting, gemeente Arnhem, drinkwaterbedrijf Vitens, VGGM, energieleverancier Nuon.

Meer nieuwsberichten