Projecten

Rijnstad streeft er naar antwoord te geven op vragen vanuit de samenleving. Onderstaand vind je een overzicht van de lopende projecten waarmee Rijnstad, naast de activiteiten in de wijk, in de hele stad actief is. Met deze projecten, vaak gericht op specifieke groepen inwoners in Arnhem, wil Rijnstad bereiken dat alle Arnhemmers elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen en zich thuis voelen in de stad. Meestal wordt binnen de projecten nauw samengewerkt met andere organisaties en enthousiaste vrijwilligers. 

Projecten voor vrijwilligers

Projecten voor jongeren