Privacyreglement

U bent klant / cliƫnt van Rijnstad. In sommige gevallen is het nodig om privacygevoelige informatie van u (of uw kind) in een dossier te bewaren. Dat is belangrijk voor het kunnen bieden van goede hulp- en dienstverlening.

Alleen met uw toestemming
Soms is het in het belang van goede hulp- en dienstverlening nodig om met iemand anders te overleggen, of per­soonlijke informatie te delen met ande­ren. Onze medewerker vraagt daarvoor uw toestemming.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Rijnstad moeten zich houden aan het privacyreglement. Daarin staat dat medewerkers die te maken hebben met privacygevoelige informatie, een geheimhoudingsplicht hebben. Maatschappelijk werkers heb­ben bovendien ook een beroepsge­heim.

Uw rechten

  • U hebt het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • U hebt het recht uw dossier in te zien. Als u vindt dat er foutieve ge­gevens in staan, hebt u het recht te vragen om die te veranderen. Uw contactpersoon van Rijnstad kan u uitleg geven over hoe u dat kunt doen.
  • Binnen onze organisatie mag slechts een beperkt aantal mensen uw gegevens inzien. De directie be­paalt wie dat zijn.
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn niet toeganke­lijk voor onbevoegden. Uw per­soonlijke gegevens worden be­waard zolang de wet dat voorschrijft en daarna vernietigd.

Privacyreglement
Uitgebreider dan op deze pagina zijn rechten en plichten van Rijnstad vast­gelegd in een privacyreglement. Dat re­glement is hieronder te downloaden. Op verzoek kunt u een uitgeprint exemplaar ont­vangen van uw contactpersoon.