Persoonlijke problemen en (School)Maatschappelijk werk

Persoonlijke problemen en (School)Maatschappelijk werk Zit je niet lekker in je vel, heb je problemen in jouw relatie of op school of gaat het opvoeden van jouw kind moeizaam? Krijg je dit zelf niet opgelost en heb je weinig steun in jouw directe omgeving. Dan is het fijn om te praten met een (School)Maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld als je advies zoekt bij het opvoeden van jouw kinderen, vragen hebt over omgang met klasgenoten, het oplossen van stress en spanningen, het verlies van een dierbare, problemen in je relatie of het op orde brengen van je huishouden.

(School) Maatschappelijk Werk in gemeenten Lingewaard en Rheden en Rozendaal
In de tijd dat je naar de basis- of middelbare school gaat, komt er veel op je af. Een nieuwe manier van leren, nieuwe vrienden en persoonlijke ontwikkeling. Ook voor je ouders is dit een periode van verandering. Om het op school goed te doen, is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Wanneer dit niet zo is, kun je terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk op jouw school. Daar kun je je persoonlijke vragen stellen.

Heb je bijvoorbeeld vragen over:

  • faalangst
  • eten en slapen
  • je thuissituatie
  • omgang met je leeftijdsgenoten
  • wat je kunt doen tegen pesten
  • droevige of depressieve gevoelens?

Neem dan contact op met de Schoolmaatschappelijk werker op jouw school.

 

Omgangsbemiddeling 
Een mediator helpt jou en uw ex-partner om goede afspraken te maken over de omgang met jouw kind of kinderen. Meer informatie 

Next step
Next step is een samenwerkingsverband tussen Iriszorg, Gemeente Arnhem en Rijnstad. Het doel van het project is om mensen die werken in de prostitutie te ondersteunen bij het vrijwillig stoppen met het prostitutiewerk. We ondersteunen bij de hulpvraag die samen met de cliënt wordt geformuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, dagbesteding, sociaal netwerk of huisvesting. Next Step biedt maatwerk en werkt zo mogelijk samen met betrokken hulpverlening of het sociaal netwerk van de cliënt.
Het project is kosteloos en je kunt je aanmelden via Iriszorg 088-6061880/06-54642776 of via Rijnstad 026-3127700/06-31952997.


Contact 

(School)Maatschappelijk werk Lingewaard 

Ben je inwoner van de gemeente Lingewaard?
Bel dan voor Algemeen Maatschappelijk Werk naar (026) 31 27 700 of mail naar
aanmeldinglingewaard@rijnstad.nl
Of bezoek één van de spreekuurlocaties.
Voor Schoolmaatschappelijk werk bel naar (026) 31 27 000 of mail naar hulponline@rijnstad.nl.

(School) Maatschappelijk werk Rheden en Rozendaal
Ben je inwoner van de gemeente 
Rheden en Rozendaal?
Bel dan voor algemeen Maatschappelijk werk naar (026) 31 27 700 of mail onderstaand formulier naar 
aanmeldingmw@rijnstad.nl.
Voor Schoolmaatschappelijk werk bel naar (026) 31 27 000 of mail naar hulponline@rijnstad.nl.

Ieder gebied in de gemeente Rheden en gemeente Rozendaal heeft één of meerdere algemeen maatschappelijk werkers of School Maatschappelijk werkers.

 

 

 

Sociale Wijkteams Arnhem
Ben je inwoner van de gemeente Arnhem? 
Vanaf 1 januari 2015 verloopt het Maatschappelijk werk in de gemeente Arnhem via de Sociaal wijkteams.

Kijk op www.wijkteamsarnhem.nl voor al jouw vragen over persoonlijke problemen.

Je kunt ook bellen met 088 - 22 60 000