Meld je nu aan voor 'Geld kun je leren'

22 februari 2017 - NIEUWS - In opdracht van de gemeente Arnhem voert Rijnstad momenteel een pilot uit om jongeren van 18 tot en met 27 jaar die schulden hebben te helpen. Zij krijgen 4 avonden training en individuele begeleiding. De eerste resultaten zijn positief. Jongeren die denken in aanmerking te komen voor deze training kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Mira Meijer (schuldhulpverlener en trainer 'Geld kun je leren') via m.meijer@rijnstad.nl of 06-31976100.

In totaal zijn 30 jongeren gestart. Om de pilot maximaal bij de leefwereld van de jongeren te laten aansluiten, worden de trainingen gegeven door een jonge ervaringsdeskundige én een jonge schuldhulpverlener. Jongeren die alle trainingsavonden van het project goed doorlopen, krijgen daarna individuele begeleiding bij het aanpakken van hun schulden. Het doel daarvan is dat de jongere in drie jaar tijd toewerkt naar een ‘schone lei’.

“Na de eerste training gaven de jongeren aan dat zij graag willen leren hoe ze met schuldeisers moeten omgaan. Dit onderwerp komt nu nadrukkelijker aan de orde. De jongeren krijgen opties aangeboden, zij leren niet wat zij moeten doen maar wat zij kunnen doen. Dit maakt de trainingen laagdrempelig en maakt het ook makkelijker voor de jongeren om advies te vragen. Na de trainingen gaven de deelnemers aan beter inzicht te hebben in hun financiën en hadden zij het gevoel dat zij weer meer regie over hun eigen situatie hebben. Zij gaven aan dat ze het trainersduo als erg toegankelijk en deskundig ervaren. De combinatie van iemand die alles weet over je rechten en plichten en iemand die zelf heeft ervaren hoe het is om schulden te hebben, levert een belangrijke bijdrage daaraan,” Aldus Mira Meijer, schuldhulpverlener bij Rijnstad.

Aan de training heeft ook een aantal jongeren deelgenomen die geen financiële problemen hebben. Deze jongeren hebben echter wel moeite met rondkomen of met het beheren van hun financiën en/of administratie. Het volgen van de training heeft dan vooral een preventief karakter.