Jongerencentrum Motion

De Laar
Brabantweg 115
6844 GA Arnhem

Kinderwerk

Kinderwerkers hebben een luisterend oor en een open hart voor kinderen in de Arnhemse buurten. Zij weten wat kinderen bezighoudt, helpen hen als ze vragen of problemen hebben en komen in actie als de belangen van kinderen in het geding komen. Het kinderwerk is bijzonder omdat activiteiten geen doel op zich zijn, maar een middel om de vaardigheden van kinderen te vergroten.

Het kinderwerk van Rijnstad organiseert in verschillende wijken verschillende activiteiten, zo ook in De Laar. Dit kunnen reguliere activiteiten zijn, maar ook organiseren wij activiteiten in schoolvakanties. We besteden binnen deze activiteiten aandacht aan het ontwikkelen van verschillende vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Ook is er aandacht voor thema’s die voor kinderen van belang zijn. Hierdoor krijgen kinderen betere startkansen in de samenleving. De basis van het kinderwerk is het overbrengen van waarden en normen, bieden van emotionele veiligheid en het ontwikkelingen van persoonlijke competenties.

Programma

Dinsdag
Meidenclub 15.00 – 16.30 (8 t/m 12 jaar)
Tienerinloop 16.30 – 18.30 (8 t/m 14 jaar)

Vrijdag
Kinderclub 15.00 – 16.30 (4 t/m 12 jaar)

Meer informatie of contract
Noortje Beukeboom, kinderwerker Rijnstad
N.Beukeboom@rijnstad.nl
06 46 13 67 22

Desiree ten Brinke, kinderwerker Rijnstad
D.Brinke@rijnstad.nl
06 11 86 53 29