Joke Wisseborn-Remigius benoemd tot directeur-bestuurder Rijnstad

Joke Wisseborn-Remigius benoemd tot directeur-bestuurder Rijnstad De Raad van Toezicht van Rijnstad heeft Joke Wisseborn-Remigius benoemd tot directeur-bestuurder van de organisatie. Daarmee volgt zij Paul Roessen op die als interim directeur-bestuurder vanaf juli 2019 deze functie vervuld. Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en hulpverlening in Arnhem en omgeving. De organisatie telt 150 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers. Paul Roessen draagt per 15 november zijn taken over aan Joke Wisseborn-Remigius.

Joke heeft 22 jaar bij Justitie gewerkt en aansluitend 16 jaar bij het Leger des Heils waar zij de laatste jaren werkzaam is als Algemeen Directeur van de regio Limburg en Brabant. In haar werk, bij het Leger des Heils, heeft Joke ruime ervaring opgedaan met de ontwikkelingen in het sociaal domein alsook met het besturen en positioneren van een organisatie in het externe veld en samenwerking met netwerkpartners. Daarnaast heeft zij een landelijke trekkersrol vervuld in de ontwikkeling van krachtgericht werken en ervaringsdeskundigheid. 

 

© Fotopersburo van de Meulenhof bv