Huis-aan-huisbezoek mensen met schulden

27 februari 2017 - NIEUWS - Incassobureaus en deurwaarders zijn voor veel mensen helaas dagelijkse realiteit. Dit willen we veranderen! Onze schuldhulpverleners gaan in het project 'proeftuin Vroegsignalering' samen met de Arnhemse wijkcoaches op bezoek bij mensen die moeite hebben hun rekeningen te betalen.

Het project gaat op 1 april 2017 van start. Met dit nieuwe initiatief moet voorkomen worden dat inwoners zich in de schulden steken en steeds dieper in het financiële moeras terechtkomen. Bedoeling is dat de teams volgend jaar alle wijken van Arnhem aandoen. Er wordt gestart in de wijken in Presikhaaf, Malburgen en de Geitenkamp. Daar wonen relatief veel mensen die niet in staat zijn maandelijks de rekeningen te voldoen voor de huur, de energielasten of de zorgverzekering. 

Rijnstad werkt in dit project samen met de gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, Nuon, Vitens en Menzis. Op basis van signalen van schuldeisers worden inwoners actief benaderd. Die gegevens krijgt de gemeente Arnhem van de drie woningbouwcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal. Ook trekken nutsbedrijven als Nuon en Vitens en zorgverzekeraar Menzis aan de bel.

In 2016 hebben de Arnhemse Wijkteams 643 huishoudens met schulden doorverwezen naar Rijnstad voor een stabilisatieperiode van vier tot acht maanden. Daarin wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de schulden worden afgestemd op het inkomen waardoor vaste lasten kunnen worden betaald en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Meer nieuwsberichten