OZO

Overlast en Zorg Overleg

Overlast kan leefbaarheid en veiligheid in de wijk beïnvloeden. Als de inwoner die voor overlast veroorzaakt geen zorg accepteert terwijl dit wel nodig is kunnen de professionals van OZO hierin iets betekenen. Door samen te werken met de inwoner en gemeente, politie, woonbouwcorporaties en hulpverlenende instanties pakken we de problemen aan. 

Eén adres, één plan, één regisseur
Wij bundelen de krachten van samenwerkende en hulpverlenende instanties. Ozo maakt (indien mogelijk ook samenwerking met de inwoner) een gezamenlijk plan van aanpak om de overlast terug te dringen.
De OZO-coördinator zorgt voor de afstemming, coördinatie en monitoring van het plan.

 

Meer informatie

Meldpunt Ontruimingen

Het Meldpunt Ontruimingen is gericht op het voorkomen van huisuitzetting vanwege huurschulden. Het betreft een samenwerking tussen de corporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal en VGGM (GGD), welzijnsorganisatie Rijnstad en de gemeente Arnhem.

Wijkteams Arnhem

OZO is in te schakelen via Wijkteams Arnhem

Voor wie?

Voor alle inwoners van Arnhem die te maken krijgen met overlast in zijn/haar omgeving. Overlast moet eerst gemeld worden aan de woningbouwvereniging, politie of andere hulpverlenende instantie. Deze organisaties doen vervolgens een melding bij de OZO-coördinator.

Contact

Meer weten over OZO of in contact komen met een van onze coördinatoren?