Burgemeester Marcouch bezoekt Willemeen

Burgemeester Marcouch bezoekt Willemeen 27 september 2017 - NIEUWS - Vrijdag 22 september bezocht Achmed Marcouch, de nieuwe burgemeester van Arnhem, Jongerencentrum Willemeen in het kader van zijn verkenning van het stedelijk gebied CSA.

Na een korte kennismaking met en introductie van het gebied werd in het bijzijn van medewerkers van het Team Leefomgeving, het Sociaal Wijkteam en vrijwilligers en medewerkers van Willemeen teruggeblikt op de historie en activiteiten binnen dit Stedelijk Jongerencentrum van welzijnsorganisatie Rijnstad. In de grote zaal vertelden vrijwilligers over hun achtergrond, hoe zij in Willemeen terecht kwamen en op welke wijze zij door het organiseren van activiteiten en projecten meer tot hun recht konden komen.

Willemeen biedt coachende ondersteuning aan o.a. jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, sociaal isolement of lichte beperking om ze daarmee een goede kans te geven zich verder te ontwikkelen op basis van hun individuele talent. Als instrument hiertoe staan het organiseren van een breed subcultureel muziekaanbod, debatten, workshops en trainingen centraal. Daarnaast stelt zij haar deuren open voor andere maatschappelijke organisaties als ontmoetingsplek en vanuit haar rol als samenwerkingspartner in het bredere sociaal cultureel domein.