Budgetcheck

Wanneer iemand werkloos wordt, gaat scheiden of wanneer de partner overlijdt, krijgen inwoners te maken met een inkomensdaling. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak grote gevolgen voor het budgetplaatje. En wanneer dit niet goed opgevangen wordt, liggen schulden op de loer. Via het project Budgetcheck biedt Rijnstad deze inwoners gratis één of twee persoonlijke gesprekken aan. De inwoner krijgt in deze gesprekken naast een voorzieningencheck ook een budgetadvies. Het doel van Budgetcheck is het voorkomen van financiële problemen.

 

 

Aanmelden

Inwoners kunnen zich direct kosteloos aanmelden via onderstaand formulier. Ook wijkcoaches, medewerkers van de sociale dienst, het UWV en andere hulpverleners kunnen inwoners aanmelden voor Budgetcheck. Wij nemen na aanmelding zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact op met de inwoner.  

De deelnemer dient aan beide onderstaande criteria te voldoen:

1. Inwoner zijn van Arnhem.

2. Onlangs te maken hebben gehad met een inkomensdaling (werkloos geworden, gescheiden, partner overleden). 

 

Aanmeldformulier 

De gemarkeerde vragen zijn verplichte velden. Rijnstad gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

 

Het bericht is niet verzonden, omdat er enkele velden niet correct zijn ingevuld.