Activerend beheer

Activerend beheer Per 1 januari 2013 is Rijnstad gestart met het project activerend beheer. Het betreft een nieuwe vorm van financieel beheer, waarbij cliƫnten gedurende een jaar begeleid worden bij de financiƫn.

De cliënt leert zo veel mogelijk z’n eigen financiën te regelen, waarbij de financiële situatie wordt gestabiliseerd. Tegen het eind van het jaar, zo mogelijk eerder, wordt vastgesteld of en zo ja welke vorm van langdurig financieel beheer er nodig is, d.w.z. een keuze tussen lichte en intensievere vormen. Zie schema.

Het project heeft een tweeledige doelstelling:

1. Betere aansluiting op de schulddienstverlening voor o.a. cliënten van Verslavingszorg, maatschappelijke opvang, RIBW, Leger des Heils en jeugdhulpverlening;

2. Terugdringen van onder beschermingsbewind stellen van cliënten, en daarmee:
- vermindering van kosten bijzondere bijstand;
- zoveel als mogelijk behouden van regie over de eigen financiën.


Aanmelding?
Toeleiding van cliënten gebeurt alleen via de deelnemende instanties