Zorgtoeslag

Als u een (betrekkelijk) laag inkomen heeft komt u in aanmerking voor een bijdrage van de Belastingdienst in de kosten van de ziektekostenpremie. Deze bijdrage heet de zorgtoeslag.

Iedereen vanaf 18 jaar is zelfstandig verzekerd via de verplichte zorgverzekering en moet zelf de premie betalen. Voor deze basiszorgpremie kunt u een zorgtoeslag aanvragen.


Voor wie?
Iedere verzekerde vanaf 18 jaar met een (betrekkelijk) laag inkomen

Hoe aan te vragen?
Via de Belastingdienst Toeslagen.
Rijnstad helpt u daar zo nodig bij.

Meer informatie

Hoogte toeslag
Deze is afhankelijk van het inkomen. Voor echtparen/samenwonenden is de toeslag in 2014 maximaal zo'n € 138,- p/m, indien het inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt. Is het inkomen hoger dan wordt de toeslag lager en zal nihil zijn bij een inkomen van ca € 37.000 of hoger (alleenstaanden ca € 28.000). Alleenstaanden kunnen maximaal € 72,- p/m krijgen 
 
Aanvraag
Indien u al een zorgtoeslag ontvangt, loopt deze automatisch door. Ontvangt u nog geen zorgtoeslag dan kunt u deze per formulier of via internet aanvragen.
U kunt de zorgtoeslag overigens het hele jaar en zelfs nog achteraf aanvragen tot 1 september van het jaar erop. De aanvraag over 2014 moet in ieder geval vóór 1 september 2015 zijn gedaan.
 
Automatische verlenging
Bij een ongewijzigde situatie qua huishouden en inkomen zal de aanvraag bij een volgend kalenderjaar automatisch worden verlengd
 
Wijzigingen doorgeven
De zorgtoeslag wordt verstrekt op basis van het geschatte inkomen en op basis van het huishouden ten tijde van de aanvraag. Alle veranderingen in hoogte van het inkomen of huishoudtype moeten worden doorgegeven aan de Belastingsdienst.
Na het doorgeven van de verandering kan de zorgtoeslag worden verhoogd of verlaagd.  
 
Uitbetaling is voorlopig!
Omdat de toeslag op basis van een geschatte situatie wordt berekend, zal deze pas veel later definitief worden vastgesteld. Voor het jaar 2014 zal dat pas in de tweede helft van 2015 zijn.
Het is dus mogelijk dat u t.z.t. ofwel nog een nabetaling krijgt over een voorgaand jaar ofwel dat u teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.
 
 
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.
Ga direct naar de berekening zorgtoeslag.

Terug naar Gebruik uw recht