Trajectbegeleiding

Rijnstad biedt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om werkervaring op te doen met behoud van uitkering. Via hun uitkerende instantie of re-integratiebureau kunnen deelnemers voor trajectbegeleiding worden aangemeld, waarna er een passende leerwerkplek gezocht wordt op een van onze locaties.

In 2013 zal de nieuwe Wet Werken naar Vermogen ingaan die voor de huidige Wwb, de Wsw en de Wajong regeling in de plaats gaat komen. Deze wet is bedoeld om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zich op de een of andere manier actief gaan inzetten in de samenleving. Met het aanbod van trajectbegeleiding draagt Rijnstad er graag aan bij om de stap naar de arbeidsmarkt wat kleiner te maken voor mensen die lang uit het arbeidsproces zijn.

Voor wie?
Voor uitkeringsgerechtigden in een re-integratietraject

Belangstelling?
Contactpersoon: Saskia Cohen
T 06 27 83 84 72
E s.cohen@rijnstad.nl