Stage Kinderwerk

Stage Kinderwerk Volg je een, voor het werkveld, relevante opleiding zoals bijvoorbeeld SCW, CMV, SPH, MWD en Zorg-Welzijn? En wil je graag stage lopen bij het Kinderwerk van Rijnstad?

Neem dan contact op met één van de kinderwerkers van Rijnstad. Klik hier voor de contactgegevens. Formuleer je stagevraag en maak zelf afspraken met de desbetreffende kinderwerker over een stage.


Meer informatie

Kinderwerk Rijnstad