Gesignaleerde knelpunten bij schulden

Naast hulpverlening bij schulden vindt Rijnstad het belangrijk om aandacht te besteden aan de signaleringstaak van sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.

Zo worden tekorten en gebreken in de regelgeving en uitvoering daarvan aangekaart bij de betreffende instanties. Dit met de bedoeling dat voor deze structurele problemen een oplossing komt.
Veel signaleringswerkzaamheden gebeuren door krachten te bundelen in de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). Rijnstad vindt het belangrijk hier een bijdrage aan te leveren.

Voorbeelden hiervan zijn de LOSR-rapporten:
- Mensen met schulden in de knel!
- Incassokosten, een bron van ergernis!
- Toeslag of tegenslag?
- Paritas Passé (samenvattend artikel)


Meer informatie

Terug naar Schuldhulp