Resultaten Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade Arnhem heeft een tweeledige doelstelling:
1. Opsporen, terugdringen en inzichtelijk maken van het niet-gebruik van zowel lokale als landelijke regelingen en voorzieningen.
2. Bieden van werkervaringsplaatsen voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, om zo hun arbeidskansen te vergroten. Daarnaast biedt de Formulierenbrigade stageplaatsen aan MBO-studenten van het ROC RijnIJssel.

De Formulierenbrigade heeft het afgelopen jaar 572 voorzieningenchecks afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een totale opbrengst van €  480.988,--. 

Opbrengst voorzieningencheck  
Recht op hoger inkomen €   15.143
Heffingskortingen €   38.207
Recht op toeslagen e.d.  € 121.011
Langdurigheidstoeslag €   77.331
Bijzondere bijstand €   40.331
CZG €   13.229
Kwijtschelding €   18.502
Belastingteruggaaf € 133.110
Overig €   24.124
Totaal € 480.988
 
Gemiddelde opbrengst  
Alle afgehandelde huishoudens €  841
Alle huishoudens met opbrengst          € 1196

Onderstaande grafiek geeft de oorzaken weer van het niet-gebruik van regelingen en voorzieningen.